Regiony
Rezervovat
Shop
Tichá noc vznikla v časech, kdy nad vodou lidi držela jen víra v Boha
Tichá noc vznikla v těžkých časech, kdy se lidé upínali k víře v Boha © Salzburger Nachrichten, Christian Heugl

Vznik

„Tichá noc, svatá noc“ Píseň, která vznikla v těžkých časech

Málokdo tuší, v jak nelehké době vznikla vánoční píseň "Tichá noc, svatá noc". Špatná politická a hospodářská situace nenabízela mnoho pozitivních vyhlídek. Lidé byli vydáni napospas okolnostem. S vírou v Boha ale situaci snášeli lépe. Stejně se však často neubránili pochybnostem. Možná to byla právě tato traumatická situace, díky které veřejnost novou píseň přijala tak vděčně.

Válka, přírodní katastrofy, hlad, smutek, chudoba a epidemie. „Tichá noc, svatá noc“ vznikla v těžkých časech. Oba tvůrci písně, Joseph Mohr a Franz Xaver Gruber vyrůstali v nelehkých podmínkách, které pro děti už snad nemohly být horší. Francouzská vojska, násilí a trestné činy byly na denním pořádku. Rodiče měli každý den strach, poslat své děti z domova nebo měli problém je vůbec uživit. Špatná politická a hospodářská situace nenabízela mnoho pozitivních vyhlídek. Lidé byli vydáni napospas okolnostem. Kdo měl silnou víru v Boha, mohl situaci snášet lépe. Všichni ostatní začali stále více pochybovat. Možná to byla právě tato traumatická situace, díky které lidé novou píseň přijali tak vděčně. Jako malé světlo v černé noci zažehla jiskřičku naděje a vřelosti.

1792 – 1815, Francie a Evropa: Napoleonské války (koaliční války) vedou v Rakousku a Bavorsku na dvacet let k násilí, hladu a nouzi.

18.10.1813, Ried im Innkreis: Na základě „Dohody o Riedu“ se mění královské Bavorsko v tábor protinapoleonské aliance.

18.09.1814 – 09.06.1815: Vídeňský kongres stanovuje po porážce Napoleona 1814 nové uspořádání Evropy. To ovlivňuje kromě Salcburku také Tyrolsko a Horní Rakousko. Po dlouholetých válečných podmínkách je zármutek lidí enormní a touha po svobodě obrovská.

Duben 1815, Indonézie: Na ostrově Sumbawa propuká vulkán Tambora. Přírodní katastrofa s sebou nese následky pro celý svět. Ani Bavorsko a Rakousko nezůstává ušetřeno. Kvůli dlouhým a krutým zimám v předchozích letech dochází v roce 1816 k výraznému poklesu úrody a hladomorům. Rozšiřují se epidemie, lidé umírají a Evropa je zasažena první velkou vlnou vystěhovalectví.

18.06.1815, Watterloo (Belgie): Napoleon se vrací z Exilu na Elbě a na sto dní je znovu u moci. Bitva u Waterloo ovšem vede k jeho finální porážce.

14.04.1816, Mnichov: „Mnichovská smlouva“ přináší konec napjatých vztahů mezi královským Bavorskem a rakouským císařstvím. Znamená to ovšem také značné ztráty území pro obě strany. Bavorsko vrací Innviertel, Hausruckviertel a Amt Vils v Tyrolsku zpátky Rakousku. Oblasti dřívějšího říšského proboštství Berchtesgaden a Rupertwinkel zůstávají Bavorsku. Tím je Salcburk zasažen obzvláště těžce. Došlo tak mimo jiné k jeho odtržení od významného, bohatého loďařského města Laufen. Ten s veškerou správou zůstává bavorský, předměstí Oberndorf připadá Rakousku. 1. května 1816 je na Rezidenci knížat-biskupů v Salcburku vyměněn bavorský znak za rakouskou orlici. Salcburk je po několika letech měnící se vlády připojen ke královskému Bavorsku.

1816, Mariapfarr: Mladý salcburský pomocný kněz Joseph Mohr složil v obci Mariapfarr báseň o šesti slokách. Nese název „Stille Nacht! Heilige Nacht!“.

24.12.1818, Oberndorf: Joseph Mohr se mezi tím stává pomocným knězem v Oberndorfu. Předává báseň svému příteli Franzi Xaveru Gruberovi. Ten je učitelem v sousedním Arnsdorfu a varhaníkem v Oberndorfu, kde panují po napoleonských válkách a novém rozmístění hranic katastrofální podmínky. Lidé jsou velice zadlužení, nemají žádné příjmy a trpí hladem.

Joseph Mohr prosí Xavera Grubera o to, aby báseň zhudebnil. Ten později považuje melodii v D-dur za skladbu pouze pro jednu příležitost a nepřisuzuje jí příliš velký význam. Ještě tentýž večer je píseň poprvé zazpívána oběma muži na závěr půlnoční mše. Melodie je napsána pro dva hlasy a kytarový doprovod.

Původní rukopis

Od Josepha Mohra se zachoval jeden ručně psaný zápis písně. Od Franze Xavera Grubera hned čtyři. Rukopisy jsou vystaveny v Salcburském muzeu (Salzburg Museum) v Salcburku a v muzeu věnovaném písni „Tichá noc, svatá noc“ (Stille-Nacht-Museum) v Halleinu.

Původní rukopis Tiché noci

Původní rukopis Tiché noci © SalzburgerLand Tourismus, Kathrin Gollackner

Turistický region Rakousko poskytněte nám zpětnou vazbu a získejte nevšední zážitky z dovolené!