Regiony
Rezervovat
Shop
Barokní skvost na řece Salze, Salcburk je rodištěm nejen Mozarta, ale také Josepha Mohra, jednoho z tvůrců koledy Tichá noc, svatá noc
Město Salcburk v zimě © Tourismus Salzburg GmbH

Salcburk

Místo spjaté s dětstvím a mládím Josepha Mohra

Joseph Mohr se narodil 11. prosince 1792 jako nemanželské dítě pletařky Anny Schoiberové a mušketýra knížecí arcibiskupské gardy. Na svět přišel ve stinné uličce Steingasse 31 pod Kapucínskou horou v Salcburku, kde prožil své dětství a školní léta v těch nejchudších podmínkách. Svého otce nikdy nepoznal. Pokřtěn byl jen pár hodin po svém narození v salcburském Dómu.

Salcburk za časů katolického osvícenství

Za knížecího biskupa Hieronyma von Colloreda, který v zemi vládl od roku 1771, panoval v Salcburku osvícený duch. Poslední salcburský knížecí arcibiskup zakázal prakticky všechno, co věřícím do té doby poskytovalo smyslové potěšení. Zasadil se o rozsáhlé reformy v církvi, ale také v kulturní a sociální oblasti. Okázalé ceremonie jako střílení z děl, zapalování ohňů při slunovratu, zvonění proti špatnému počasí a podobně, byly za doby jeho vlády zrušeny. Taková pokrokovost přitahovala do Salcburku přední vědce, spisovatele a muzikanty z německy mluvících zemí. Colloredo si například vysoce cenil Michaela Haydna jako skladatele církevní hudby. Oproti tomu se W. A. Mozart v roce 1781 po konfliktech s pánem této země přesunul ze Salcburku do Vídně. Knížecí biskup utekl ze Salcburku v roce 1800. Ještě téhož roku bylo město obsazeno francouzskými vojsky. V následujících letech se někdejší skvostné rezidenční sídlo přeměnilo v obyčejné provinční město.

Dětství a dospívání Josepha Mohra v Salcburku

Navzdory nepříznivým rodinným okolnostem a závažným společenským událostem měl Joseph Mohr štěstí a talent. V osobě vikáře Johanna Nepomuka Hiernleho ze salcburského Dómu našel chápavého patrona, který chlapce podporoval, jak jen to bylo možné. V přípravných třídách a později na akademickém gymnáziu patřil Mohr k těm nejlepším žákům. Díky svému hudebnímu talentu získal místo v klášterním sboru u sv. Petra, kam nastoupil v roce 1807.

Následné teologické vzdělání v tehdy královském bavorském lyceu v Salcburku zakončil kněžskou zkouškou v Dómu 21. srpna 1815. Hned o čtyři roky později se mu dostalo velké cti, když byl pozván jako jeden z kazatelů do katedrály na velkou mši. To byl také důkaz jeho mimořádně dobrých rétorických dovedností, jazykové zdatnosti a teologických vědomostí.

Náměstí Residenzplatz v Salcburku v době, kdy jsou vánoční trhy

Residenzplatz © SalzburgerLand Tourismus, Gulliver Theis

Po stopách Tiché noci v Salcburku:

  • Salcburský dóm s historickou křtitelnicí si můžete prohlédnout zdarma. Chrámové varhany postavil slavný Carl Mauracher. Tento zillertalský mistr přivezl píseň „Tichá noc, svatá noc“ již v roce 1819 z Oberndorfu do své domoviny ve Fügenu.
  • Město Salcburk i celou zemi po staletí formovali knížata-arcibiskupové. Kdo by se rád vydal po jejich stopách, má k tomu ideální příležitost v DomQuartieru, který je také součástí salcburského Dómu. DomQuartier byl otevřen v roce 2014. Odráží velikost a sílu někdejšího knížecího arcibiskupství. Salcburk byl suverénním knížectvím Svaté říše římské již od roku 1648. Zaujímal v rámci Evropy tak mimořádné postavení, že si zachoval status arcibiskupství i po Napoleonské reorganizaci. Teprve v roce 1816 se stal součástí habsburské monarchie. 2000 exponátů na ploše 15 000 čtverečních metrů zprostředkovává zajímavé úhly pohledu na bývalé centrum moci knížecích arcibiskupů. Historie salcburských církevních panovníků se zde jedinečným způsobem prolíná s dějinami umění a architektury. S otevřením DomQuartieru byl sjednocen unikátní rezidenční komplex, ke kterému byl připojen i benediktýnský klášter St. Peter. Historický okruh v barokních prostorách uprostřed Starého města zahrnuje reprezentativní místnosti Rezidence, rezidenční galerii, muzeum s chrámovým pokladem, zrekonstruované pokoje knížecích biskupů, galerie, muzeum sv. Petra a další speciální výstavy v souvisejících muzeích.
  • Salcburk bývá nazývaný „Římem severu“. Téměř před 400 lety začala salcburská knížata-arcibiskupové, měnit město na severu od Alp v barokní klenot. Jejich vzorem byl právě Řím. Podle italského vzoru se stavěl Dóm, kostely, kaple, kláštery i hřbitovy. Od roku 1997 je Salcburk zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
  • Salcburk také nabízí prohlídky města s tématem Tiché noci. Zájemci se tak mohou dostat na místa jako je například ulice Steingasse, kde se narodil Joseph Mohr, k salcburskému Dómu, k domu kněžích na náměstí Makartplatz, k benediktýnskému klášteru sv. Petra na úpatí hory Mönchsberg nebo k dnešní salcburské univerzitě s Velkou aulou. Zde bylo v dobách Mohra akademické gymnázium, které navštěvoval.
  • Kdo se chce vydat na okruh městem na vlastní pěst, měl by začít v ulici Steingasse 31, kde Joseph Mohr vyrůstal. Poté se pokračuje směrem do centra. Prochází se kamennou branou směrem doprava ke kostelu St. Johannes am Imberg a ke kapucínskému klášteru. Procházka městem pokračuje po cestě Stefana Zweiga na Kapucínskou horu až k zámečku Franziskischlössl. Na jeho vnitřním nádvoří se konají okouzlující adventní a farmářské trhy, stranou od městského ruchu. Když nejsou cesty pokryté ledem, doporučujeme vydat se dále do Schallmoosu a doleva přes Linzer Gasse, kde se nachází hřbitov Sebastiansfriedhof. Pravděpodobně je zde pohřbena matka Josepha Mohra. Okruh dále vede přes Reitsamerplats a vpravo se stáčí ke Kostelu Nejsvětější Trojice a k domu kněžích, kde Mohr bydlel během svých teologických studií. Přes Makartplatz a Makartsteg se jde vlevo směrem do Starého města. Tady se pokračuje jedním z průchodů Getreidegasse až ke kostelu Kollegienkirche. Byl postaven Fischerem z Erlachu a v roce 1707 vysvěcen. Za dob okupace napoleonskými vojsky byl demonstrativně využíván jako sklad sena. Tedy přesně v té době, kdy Mohr navštěvoval nedaleké akademické gymnázium a zpíval v klášterním sboru sv. Petra. Trasa pak vede ulicí Franziskanergasse dále ke hřbitovu sv. Petra, na náměstí Kapitelplatz. V archivu diecéze se nacházejí hodnotné rukopisy k Tiché noci. V Dómu stojí vlevo od vchodu křtitelnice, ve které byl, stejně jako mnoho dalších Salcburčanů, pokřtěn Wolfgang Amadeus Mozart i Joseph Mohr. Dělilo je od sebe 36 let. Z Dómu to není daleko do Salcburského Muzea v Nové rezidenci.
  • Divadelní hra „Silent Night Story“ měla premiéru 24. listopadu 2018 v úchvatných prostorách Skalní jízdárny v Salcburku. Špičkový produkční tým z USA přenesl do Rakouska atmosféru jako na Broadwayi. Autorem hudby je uznávaný filmový skladatel a nositel cen Emmy, John Debney (Doba ledová/ Sin City/ Umučení Krista/ Kniha džunglí). Scénář vytvořila Hannah Friedman, a režie se zhostil Andreas Gergen, který se úspěšně podílel na legendárních snímcích jako je „The Sound of Music“ nebo „Monty Pyton’s Spamalot“. Termíny a vstupenky na: salzburger-landestheater.at
  • Známá salcburská zvonkohra hraje 24. prosince v 7.00, 11.00 a 18.00 melodii „Tichá noc, svatá noc“. Na půlnoční mši v kostelech zazní jako již tradičně originální verze „Stille Nacht! Heilige Nacht!“

Všechny aktuální akce v Salcburku najdete zde.

Turistický region Rakousko poskytněte nám zpětnou vazbu a získejte nevšední zážitky z dovolené!