Regiony
Rezervovat
Shop
Melodii koledy „Tichá noc, svatá noc“, složil odpoledne 24. prosince ve svém skromném učitelském bytě v Arnsdorfu Franz Xaver Gruber
Franz Gruber © SalzburgerLand Tourismus / Hallein, Kathrin Gollackner

Franz Xaver Gruber (1787 – 1863)

Učitel, muzikant a autor melodie „Tichá noc, svatá noc“

Melodii koledy „Tichá noc, svatá noc“, složil odpoledne 24. prosince ve svém skromném učitelském bytě v Arnsdorfu Franz Xaver Gruber pocházející původně z hornorakouského Innviertelu. Báseň s prosbou o zhudebnění mu předal jeho přítel, pomocný kněz ze sousedního Oberndorfu, Joseph Mohr. Ještě tentýž večer po půlnoční mši oba muži představili skladbu veřejnosti. Na kytaru ji doprovázel Mohr. Na rozdíl od něho však Franz Xaver Gruber mohl zažít počátky popularity své vánoční melodie. Její světový věhlas následoval až později.

Dětství a čas studií v Horním Rakousku

Conrad Xaver Gruber se narodil 25. listopadu 1787 do chudých poměrů. Jak bylo tehdy běžné, dostal jméno po svém kmotrovi, Franzi. V Gruberově rodném domě v ulici Unterweizburg 9 v Hochburg-Ach v Innviertelu žili kromě rodičů Josefa a Anny ještě čtyři děti. Malý Conrad byl pátým a šesté mělo přijít na svět. Region byl v důsledku bavorské války o dědictví v roce 1779 prohlášen za „zemi nad Ennsem“ a proto připadl Rakousku. Hospodářské poměry v zemi byly špatné a malí živnostníci si vydělávali na živobytí jako tkalci. Franz Xaver Gruber se musel nejprve naučit řemeslo svého otce. Přesto už jako dítě miloval nade vše hudbu.

Hudba byla chlapci dána již od kolébky

Gruberův učitel na základní škole Andreas Peterlechner podporoval chlapcovo nadání a zdarma mu poskytoval hudební výuku, což se ovšem Gruberův otec snažil se vší přísností potlačit. Po několika letech učení na varhany dostal Franz v jedenácti letech konečně vlastní hudební nástroj. Od roku 1805 mohl také zahájit vytoužené učitelské vzdělání. Poté zdokonaloval mladý muž svůj hudební um u varhaníka Georga Hartdoblera v městském farním kostele v Burghausenu. Nacházel se na druhé straně Salzachu – na bavorské půdě, tedy v jiné zemi. Roky Gruberova dětství a mládí byly zastíněny francouzskými válkami. Byla to nebezpečná doba. Gruber ukončil své vzdělání jako učitel na základní škole ve městě Ried im Innkreis, kde složil závěrečné zkoušky roku 1806. Předepsaný rok praxe strávil jako pomocník ve škole u svého podporovatele a učitele Peterlechnera v Hochburg-Ach.

Učitel a varhaník v Arnsdorfu a Oberndorfu

V roce 1807 nastoupil tehdy dvacetiletý Franz Xaver Gruber na své první místo jako učitel a varhaník v Arnsdorfu. Ovšem teprve až poté, co ještě jednou složil v Salcburku všechny zkoušky. Platila tady totiž jiná pravidla. Ještě téhož roku se oženil s o 13 let starší vdovou svého předchůdce, Marií Elisabeth Engelsberger. Byla to podmínka obce a v této době něco naprosto běžného, aby mohl získat bydlení v domě určeném pro farářova asistenta. Se svou ženou měl Gruber dvě děti. Obě však brzy zemřely. Aby mladý kantor zlepšil svou finanční situaci a s nadějí, že později získá v Oberndorfu učitelské místo, ujal se ještě dodatečně v roce 1816 práce učitele na varhany ve čtyři kilometry vzdáleném kostele Sv. Mikuláše v Oberndorfu.

Melodie pro půlnoční mši 1818

Franz Xaver Gruber byl považován za dobrého učitele. Jeho velká vášeň byla ovšem hudba, která mu v průběhu jeho života poskytovala útěchu i v těžkých chvílích. Z Gruberova dvanácti vlastních dětí se dožily dospělosti pouze čtyři z nich. Dvě manželky musel pohřbít. Hudba ho spojila v roce 1817 s novým oberndorfským pomocným knězem Josephem Mohrem, nadaným zpěvákem a kytaristou. O Vánocích 1818 zhudebnil Franz Xaver Gruber báseň o šesti slokách „Tichá noc, svatá noc“. Tu mu poskytl Mohr. Kněz a učitel ji zpívali společně po půlnoční mši v kostele Sv. Mikuláše v Oberndorfu a Mohr se ujal hudebního doprovodu na kytaru. Po tomto prvním vystoupení napsal Franz Xaver Gruber ještě jednu skladbu pro varhany. Písni ale jinak nepřikládal žádný zvláštní význam. Označil ji jen jako „jednoduchá kompozice“.

Hudební vrcholy v Arnsdorfu

Vrcholem Gruberova úsilí v Arnsdorfu bylo 300leté výročí poutního kostela „Maria im Mösl“ v roce 1820. Slavnost trvala pět dní a navštívilo ji 20 000 lidí. Koncerty orchestru pod vedením Grubera vyslechli vysoce postavení hosté jako abatyše kláštera Michaelbeuern nebo duchovní ze salcburského kláštera Sv. Petra.

Po smrti své první ženy v roce 1825 se oženil Gruber se svou někdejší žačkou, Marií Breitfuß. Z manželství vzešlo deset dětí, ale jen čtyři se dožily dospělosti. Franz Xaver, Elisabeth, Amalie a Felix. Gruberovi se nepodařilo přeložení do Oberndorfu, jak si tolik přál. Došlo také k neshodám s nadřízeným. V roce 1829 přesídlil do Berndorfu u Salcburku, do obce, kde se kladl velký důraz na hudbu v kostele.

Život pro hudbu v Halleinu

Gruberovo největší přání, více se věnovat hudbě, došlo k naplnění v roce 1835, kdy byl jmenován vedoucím sboru a varhaníkem ve farním kostele v Halleinu. Ten byl tehdy druhým největším městem v zemi a žilo tu 3500 obyvatel. Plný elánu se Gruber věnoval vzdělávání zpěváků a hudebníků pro církevní sbory. Skládal a působil v mnoha hudebních spolcích také mimo Hallein. V roce 1841 zemřela Gruberova druhá žena. Své třetí manželství uzavřel Gruber o rok později s přítelkyní své druhé ženy, vdovou po obuvníkovi Katharinou Rieser z Böcksteinu. Gruberovi synové z druhého manželství se vydali v hudebních šlépějích svého otce. Starší z nich, Franz Xaver (1826-1871) založil v roce 1847 pěvecký spolek a 1849 dodnes existující Halleiner Liedertafel. Druhorozený Felix (1840-1884) pokračoval po svém otci jako vedoucí sboru v Halleinu. Franz Xaver Gruber zemřel v roce 1863 v Halleinu na problémy spojené se stářím.

Přátelství na celý život

Po společně strávených letech v Oberndorfu zůstali básník a skladatel „Tiché noci, svaté noci“ spjati přátelstvím na celý život. Joseph Mohr svého přítele Grubera z Wagrainu několikrát navštívil v Halleinu. Na rozdíl od Mohra, který zemřel již v roce 1848, mohl Gruber zaznamenat první úspěchy písně v Německu. V roce 1854 uvedl na pravou míru v textu s názvem „Authentische Veranlassung“ několik omylů. Že píseň nesložil Michael Haydn a že také skladba nepochází z tyrolského Zillertalu, nýbrž z Oberndorfu v Salcbursku.

Turistický region Rakousko poskytněte nám zpětnou vazbu a získejte nevšední zážitky z dovolené!