Regiony
Rezervovat
Shop
Krásně osvětlená Kaplička Tiché noci v zimní krajině Oberndorfu
Kaplička Tiché noci v Oberndorfu © SalzburgerLand Tourismus, Eva-Maria Repolusk

Oberndorf

Místo, kde píseň zazněla poprvé

Oberndorf leží 20 kilometrů severně od města Salcburska. Jako obec, kde vznikla Tichá noc, dosáhla světového věhlasu. Autor jejího textu, Joseph Mohr působil v loďařské vesnici, která byla odtržena od města Laufen mezi lety 1817 až 1819 jako pomocný kněz. Učitel z Arnsdorfu, Franz Xaver Gruber, si přivydělával v Oberndorfu jako varhaník. Oba muži se spřátelili a díky tomu vznikla koleda Tichá noc, svatá noc. Ta pak byla uvedena a v roce 1818 v oberndorfském kostelíku na půlnoční mši.

Rozjímání v Kapličce Tiché noci

Jakmile se dnes ocitnete v Oberndorfu, hned poznáte významnost tohoto místa. V Oblasti Tiché noci s Kapličkou Tiché noci a Muzeem Tiché noci se točí všechno okolo světoznámé koledy, která tady zazněla poprvé v kostele Sv. Mikuláše. Kostel byl po svém vybudování v roce 1798 vysvěcen, již v roce 1852 musel být ovšem kvůli povodni zavřený.  Po dvou dalších takových katastrofách v letech 1897 a 1899 již nebylo možné kostelík zachránit. V roce 1906 se tedy začalo s jeho bouráním. Na jeho místě byla zřízena mezi lety 1930 a 1936 dnešní Kaplička Tiché noci. Vybavení ze Sv. Mikuláše, tehdejšího kostela loďařů, se zde ale pořád nachází.

Salzach a plavba na lodi

Obzvláště krásná je procházka Oberndorfem k nedaleké vodní nádrži na Salzachu, která byla vybudována v roce 1920. Otevírá se odsud impozantní pohled na sousední bavorské město Laufen a na salcburské Předalpí. Salzach, dříve dopravní tepna, později hraniční řeka, od pradávna ovlivňovala významným způsobem život v loďařském městě Laufen s předměstím Oberndorf. Název místa Laufen je doložitelný od 6. století. Zahrnoval osídlená místa na pravém i levém břehu Salzachu. První zmínka o plavbě na řece se nachází v laufenské kronice již v roce 825. Laufen byl během rozkvětu lodní dopravy druhým největším městem v Salcburku a plnil funkci domácího/ vnitrozemského přístavu flotily knížecích arcibiskupů. Zde byla překládána sůl. Významný byl pro město také zákrut na řece Salzachu. Mnohé lodě se zde neobešly bez pomoci lodivodů. Ti byli členové laufenských patricijů a měli tedy i stejné postavení jako rytířská šlechta. O někdejším bohatství města dodnes svědčí středověké centrum.

Od roku 1803 byl zrušen salcburský solný monopol a od roku 1816 došlo k reorganizaci dopravy. S příchodem železnice jako nového moderního prostředku v první polovině 19. ztratila lodní doprava na Salzachu definitivně na významu.

Joseph Mohr a jeho působení v Oberndorfu

Když Joseph Mohr nastoupil roku 1817 do služby, nebyl už Oberndorf tak vzkvétajícím městem, jako tomu bylo dříve. Obyvatelstvo trpělo v důsledku války hladem a chudobou. Kromě toho zde Josephu Mohrovi ztrpčoval život jeho nadřízený Heinrich Nöstler. Zahořklý starý muž nenechal na Mohrovi nit suchou. Vyčítal mu zpívání „často nevhodných písní“ a předhazoval mu „nepotřebnost“ na jeho působišti. Kromě toho si myslel, že se mladý kněz až příliš sdružuje s těmi nejnižšími vrstvami společnosti. V tom měl ovšem částečně pravdu. Zatímco nevrlý Nöstler bydlel v klášteře Maria Bühel, obýval Joseph Mohr skromný byt v domě pro pomocného faráře. Neměl kuchyň, ani nikoho, kdo by mu vařil a nosil jídlo. Musel tedy spoléhat na to, co si sám sežene nebo se stravoval v nedalekém hostinci. V Oberndorfu se však také zrodilo přátelství na celý život s Franzem Xaverem Gruberem.

Děvče s tatínkem přichází v podvečer k osvětlené Kapličce Tiché noci v Oberndorfu

Osvětlená kaplička Tiché noci v Oberndorfu © SalzburgerLand Tourismus, Helge Kirchberger

Po stopách Tiché noci, svaté noci v Oberndorfu:

  • Na místě, kde stál původně v Oberndorfu kostel Sv. Mikuláše, se nyní nachází Kaplička Tiché noci. Loďařský kostelík poškodila velká voda, musel být tedy stržen a místo něj byla postavena vzpomínková kaple. Od roku 1953 se zde pravidelně od 17 hodin na Štědrý den konají slavnosti, na nichž je slyšet ze všech stran známá koleda „Tichá noc, svatá noc“.
  • Na staré faře vedle kapličky najdete v Oberndorfu nové Muzeum Tiché noci. Zde se mohou návštěvníci ve dvou poschodích blíže seznámit s historií koledy a s jejím rozšířením po celém světě. Muzeum má ve své sbírce jedinečné exponáty dochované z doby vzniku písně. Interaktivní body zvou k zastavení a zkoumání. Dvůr muzea je věnován oberndorfskému filozofovi a nositeli Nobelovy ceny Leopoldu Kohrovi.
  • Jako magnet působí na návštěvníky v době adventu také speciální pošta, „Stille Nacht Sonderpostamt“. V předvánočním čase je odsud rozesíláno do celého světa okolo 30 000 dopisů opatřených exkluzivním razítkem a známkou.
  • Historické hry na téma Tiché noci  se konají během dvou prvních adventních víkendů v Oberndorfu a v Laufenu. Po historickém úvodu před Kapličkou Tiché noci v Oberndorfu se jde po mostě přes Salzach do bavorského Laufenu, kde je připraveno představení v podání místního loďařského divadla.
  • Po celý rok je možné navštívit v Oberndorfu mnohá zajímavá místa spojená s Tichou nocí, jako například kapličku nebo muzeum, a to s průvodcem. Nabízejí se zde i okružní trasy po okolí a po celém regionu.
  • Obzvláště krásná je výprava k poutnímu kostelu Maria Bühel. Od někdejšího domu pomocného kněze se jde nejprve po hrázi na Salzachu k soše Jana Nepomuckého. Tento skvost pochází z roku 1720 od barokního sochaře Josefa Antona Pfaffingera. Svatý Nepomuk se dívá na most Europasteg, který spojuje dvě země, Oberndorf s Laufenem. Dříve se zde nacházel dřevěný most, jehož staré pilíře jsou dodnes vidět, když klesne hladina Salzachu. Cesta vede dále po nábřeží okolo starých loďařských domků až k novoromantické kapli. Tady je zaznamenáno, kam až sahala velká voda. Okruh pokračuje okolo Domu skautů až k pohostinství Prems Einkehr. Tady se cesta ostře stáčí doprava a pokračuje po soukromém pozemku několik metrů nahoru. Pak se cesta rozdvojuje a vede po poli doleva k modrému domu. Po silnici Marienstraße je možné vystoupat až k poutnímu kostelu Maria Bühel. Nejprve jsou z něho vidět jen věže, ale pak se objeví v celé své kráse. Také vnitřek kostela jen září cennými uměleckými díly. Josef Anton Pfaffinger je autorem soch, Antonio Beduzzi vytvořil hlavní oltář. Obrazy na něm a fresky v kupoli pochází od Johanna Michaela Rottmayra pocházejícího z Laufenu. Cesta zpět do Laufenu vede okolo “modřínu míru“. Po několika schodech se jde ke svatému Nepomukovi a přes most Europasteg do starého města Laufenu. Zde se uzavírá okruh, který vede přes působivý zemský most z několik tun těžkého železa. Od roku 1903 zprostředkovává veškerou dopravu mezi městy Laufen a Oberndorf. Poslední kilometr do oblasti Tiché noci následuje po nábřeží směrem doleva.

Všechny aktuální  akce v Oberndorfu najdete zde.

Turistický region Rakousko poskytněte nám zpětnou vazbu a získejte nevšední zážitky z dovolené!