Regiony
Rezervovat
Shop
Tatínek na kytaru, maminka zpívá, dcera hraje na flétnu u stolu s adventním věncem koledu Tichá noc, svatá noc.
K Vánocům patří koleda "Tichá noc, svatá noc" @ SalzburgerLand Tourismus, Michael Groessinger

Text koledy Tichá noc

Uklidňující ukolébavka

Text koledy "Stille Nacht, heilige Nacht" se skládá v německém originále ze šesti slok. V současné době se však častěji zpívá zkrácená verze o 4 slokách. V češtině má tato oblíbená vánoční píseň několik verzí.

Originální německá verze textu

Stille Nacht

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh!
Schlaf in himmlischer Ruh!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund‘.
Christ, in deiner Geburt!
Christ, in deiner Geburt!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höh‘n
Uns der Gnaden Fülle lässt seh‘n
Jesus, in Menschengestalt,
Jesus, in Menschengestalt

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heute alle Macht
Väterlicher Liebe ergoss
Und als Bruder huldvoll umschloss.
Jesus, die Völker der Welt,
Jesus, die Völker der Welt.

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit,
In der Väter urgrauer Zeit
Aller Welt Schonung verhieß,
Aller Welt Schonung verhieß.

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Halleluja,
Tönt es laut von ferne und nah:
Christus, der Retter, ist da!
Christus, der Retter ist da!

Načíst video
Zobrazení tohoto prvku můžete aktivovat tlačítkem . Aktivací integrace si prohlížeč vyměňuje data s příslušnými poskytovateli. Aktuální stránka nemá žádný přístup ani vliv na obsah, typ, ukládání a zpracování těchto údajů. Kliknutím na tlačítko povolíte soubor cookie agreedtoyoutube, tento soubor cookie můžete odvolat v nastavení ochrany osobních údajů.

České překlady

Tichá noc, svatá noc

Tichá noc, svatá noc,
jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí,
v nichž malé děťátko spí.

Tichá noc, svatá noc!
Co anděl vyprávěl, přišel s jasností v pastýřův stan,
zní již z výsosti, z všech země stran:
„Vám je dnes spasitel dán;
přišel Kristus Pán!“

Tichá noc, svatá noc!
Ježíšku na líčku
boží láska si s úsměvem hrá,
zpod zlaté řasy k nám vyzírá,
že nám až srdéčko plá,
vstříc mu vděčně plá.

Druhá varianta – kostelní:

1. Tichá noc, přesvatá noc,
v spánku svém, dýchá zem,
půlnoc odbila, město šlo spát.
zdřímli dávno i pastýři stád,
jen Boží láska tu bdí,
jen Boží láska tu bdí.

2. Tichá noc, přesvatá noc,
náhle v ní jásot zní, vstávej, lide můj,
tmu z očí střes, v městě Betlémě
Bůh zrozen dnes,
z lásky se člověkem stal,
z lásky se člověkem stal.

3. Tichá noc, přesvatá noc,
stín a mráz vůkol nás,
v hloubi srdce však
Gloria hřmí,
dík, že hříšník se
s důvěrou smí
u svaté rodiny hřát,
u svaté rodiny hřát.

4. Ty, myško, již mlč
a v hnízdě se skrč!
Ať umlkne shon,
kde lože má On!
A ty, jenž tady v jeslích spíš,
dej světu mír a hádky ztiš!
A z nás vytvoř kruh
kde vládne tvůj duch,
a z nás vytvoř kruh
kde vládne tvůj duch.

Další verze českého překladu

Václav Renč

Tichá noc, přesvatá noc, v spánku svém dýchá zem,
půlnoc odbila, město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád,
/: jen boží láska, ta bdí :/

Tichá noc, svatá noc, náhle v ní jásot zní,
vstávej, lide můj, tmu z očí střes, v městě Betlémě Bůh zrozen
dnes, /: z lásky se člověkem stal :/

Tichá noc, svatá noc, stín a mráz vůkol nás,
v hloubi srdce však Gloria zní, dík, že hříšník se s důvěrou smí
/: u svaté rodiny hřát. :/

Tichá noc

Tichá noc svatá noc
Hvězdný třpyt slyším znít
Tiše stříbrné zvonky hrají
Lidská srdce se otvírají
Krajem jde láska a mír
Krajem jde láska a mír.

A v ten čas kolem nás
Všude na světě Marie jsou
Mámy skloněné nad postýlkou
V níž malé děťátko spí
V níž malé děťátko spí.

Tichá noc svatá noc
Vánoční zvon když zní
Lidé pod zlatou snítkou jmelí
Velcí s malými rozechvělí
Radost si nadělují
Radost si nadělují.

 

„Tichá noc, svatá noc“ v podání sboru St. Florianer Sängerknaben

St. Florianer Sängerknaben je nejstarší institucí v hudební oblasti v Horním Rakousku. Uskupení vzniklo již v roce 1071, kdy augustiniánští kanovníci převzali klášter sv. Floriána. V průběhu staletí chlapecký sbor sv. Floriána přiváděl na scénu samé skvělé hudebníky. Pravděpodobně nejslavnějším „florianistou“ je dodnes skladatel Anton Bruckner.

Načíst video
Zobrazení tohoto prvku můžete aktivovat tlačítkem . Aktivací integrace si prohlížeč vyměňuje data s příslušnými poskytovateli. Aktuální stránka nemá žádný přístup ani vliv na obsah, typ, ukládání a zpracování těchto údajů. Kliknutím na tlačítko povolíte soubor cookie agreedtoyoutube, tento soubor cookie můžete odvolat v nastavení ochrany osobních údajů.
Turistický region Rakousko poskytněte nám zpětnou vazbu a získejte nevšední zážitky z dovolené!