Regiony
Rezervovat
Shop
Skulptury před Gruberovým domem v Hochburg-Ach
Skulptury před Gruberovým domem © Franz Xaver Gruber Gemeinschaft

Hochburg-Ach

Gruberovy hudební začátky

Když přišel na svět Conrad Xaver Gruber jako páté dítě do tkalcovské rodiny v Unterweitzberg 9 nedaleko Hochburg-Ach, psalo se 25. listopadu 1787. Na severu nedaleko malé obce protéká řeka Salzach. V této době představovala důležitou přepravní cestu pro cennou sůl salcburských knížat-biskupů a tvořila také hranici. V roce 1779 muselo Bavorsko v důsledku Války o bavorské dědictví přenechat Innviertel Rakousku. Do té doby byl Hochburg součástí správní oblasti Burghausen.

Místo narození Franze Xavera Grubera

Malý Franz Xaver Gruber vyrůstal v nejistých časech francouzských válek. V důsledku posunu hranic zde byly klidné poměry a vztahy rozvráceny. Napoleon stál doslova před branami a chtěl ještě blíže. V roce 1800 vtrhla francouzská armáda do Horního Rakouska a vojáci zde zůstali po celý rok. Teprve v březnu 1801 se stáhli okupanti pryč. V knize úmrtí v Hochburgu jsou zaznamenány mnohé případy smrti místních obyvatel v důsledku týrání nebo přepadení. Již na přelomu let  1805/06 bylo Rakousko a Bavorsko znovu zaplaveno francouzskými jednotkami. Také Burghausen trpěl v této době pod francouzskými okupačními vojsky. Když v roce 1809 Napoleon I. se svými téměř 100 000 vojáky přišel do Burghausenu a strávil zde několik dní, ukončil Franz Xaver Gruber vzdělání a nastoupil na své první učitelské místo v Arnsdorfu.

Franz Xaver Gruber se vydal novou cestou

Gruberovi rodiče, Josef a Anna měli malé hospodářství a živili se jako tkalci. Domácí tkalcovny představovaly tehdy pro mnoho lidí důležitý přivýdělek. Rodině Gruberových se ale příliš nedařilo. A tak možná nebyl žádný div, že tkadlec Josef Gruber nesnesl žádné experimenty. Jeho syn Franz Xaver měl stejně jako on vykonávat počestné řemeslo tkalce. Učiteli Andreasovi Peterlechnerovi a farářovi Simonovi Doblerovi ale neuniklo chlapcovo mimořádné hudební nadání. Především Peterlechner podporoval svého žáka, jak jen to bylo možné. Nakonec už nemohl výjimečný talent svého syna přehlížet ani jeho přísný otec a dovolil mu učit se na varhany u známého sbormistra Georga Hartdoblera v osm kilometrů vzdáleném Burghausenu. Hartdobler byl osmnáctiletým chlapcem tak nadšen, že mu poskytl bydlení, stravu a zdarma ho vyučoval. Po pouhých třech měsících byl Franz Xaver Gruber schopný zahrát na varhany generálbas. Uměl také skvěle na housle a skládal své první písně.

Nakonec Franzi Xaverovi Gruberovi otec dovolil také vystudovat na učitele základní školy. Po závěrečných zkouškách v roce 1806 se mladík vrátil zpět domů. Předepsaný rok praxe absolvoval u svého podporovatele a učitele Peterlechnera v Hochburgu.

  • V Hochburgu se nacházejí rozhodující místa, která ovlivnila životní dráhu Franze Xavera Grubera. Patří mezi ně například Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, v němž se každý rok, třetí adventní víkend, uvádí oblíbená historická hra „Hledání Tiché noci“ nebo Klášterní hostinec, ve kterém Gruber k poctě svého kmotra složil svatební píseň pro čtyři hlasy. Po Gruberovi je zde pojmenovaná škola. Původní domy učitele Peterlechnera a rodiny Gruberových se již nedochovaly.
  • Rodný dům Franze Xavera Grubera v Unterweitzbergu byl stržen roku 1927. Jako náhrada sem byla ze sousední obce Gilgenberg přemístěna téměř identická, více než 200 let stará dřevěná budova, která byla dostavěna přesně podle originálu. Gruberův dům nese název „Grubahäusl“ a nachází se zde muzeum. V něm se mohou návštěvníci seznámit s bydlením a prací sedláků v době okolo roku 1800. Rodinu Gruberových tady připomínají některé exponáty. Nejcennějším z nich je tkalcovský stav, na kterém se Franz Xaver Gruber učil tkalcovskému řemeslu. Správce muzea Hanz Schwarzmayr a jeho tým nabízí prohlídky po předchozí domluvě.
  • V roce 2012 byla vybudována dva kilometry dlouhá Mírová cesta Franze-Xavera- Grubera, která přibližuje nejdůležitější momenty v životě velkého skladatele, ale také zcela neomezený dosah písně Tichá noc, svatá noc. Výchozí a konečný bod naučné stezky představuje Gruberův dům. Odsud se jde zhruba hodinu „cestou kolem světa“ napříč všemi kontinenty. Na trase si mohou lidé prohlédnout sochy od tyrolského umělce Huberta J. Flörla. Hlavní myšlenkou jeho díla je mírové poselství nesené na andělských křídlech do jednotlivých kontinentů. Ke každé části země je tu jeden citát o míru. Společný život v míru tady ale funguje i v malém. Pozemky, na kterých bylo vytvořeno pět zastávek Mírové cesty, přenechal jejich majitel zdarma. A stará se tu také o překrásné záhony.

Všechny aktuální akce v Hochburg-Ach najdete zde.

Turistický region Rakousko poskytněte nám zpětnou vazbu a získejte nevšední zážitky z dovolené!