Regiony
Rezervovat
Shop

Tiráž, Ochrana osobních údajů & vyloučení odpovědnosti

Tiráž

Tiráž/
Informace
o provozovateli
SalzburgerLand Tourismus GmbH
Wiener Bundesstrasse 23
A-5300 Hallwang
Tel.: +43 662 6688-0
Fax: +43 662 6688-66
E-Mail: info@salzburgerland.com
Registrační číslo firmy 59461v
Firemní soud Landesgericht Salzburg
Živnostenský úřad Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung
Živnostenský úřad Salcburské hospodářské komoře
Odborná sekce media a nakladatelství Obchodní živnostenská činnost podle § 103 (1) lit. B č. 25 GewO (Živnostenský řád) 1973
Odborná sekce cestovní kanceláře Živnost cestovní kanceláře podle § 94 č. 56 GewO 1994, rozsah podle § 16 (1) GewO 1994. Na seznamu firem Salcbursklé hospodářské komory 
USt.-ID-Nr. ATU 33864903
DVR-Nr.
0507440
Daň z obratu-identifikační číslo Die Website www.salzburgerland.com der Salzburger Land Tourismus GmbH ist ein Internet-Portal zur Förderung und Entwicklung des Tourismus in Salzburg.
Popis Webová stránka salzburgerland.com provozovatele Salzburger Land Tourismus GmbH je internetovým portálem pro podporu a rozvoj turistického ruchu v Salcbursku.
Bankovní spojení Konto 59436
BLZ 35000
Raiffeisenverband Salzburg
IBAN Code AT78 3500 0000 0005 9436
BIC Code RVSAAT2S
Řešení sporů online Evropská komise: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Credits

Technické provedení: Conecto

Informační povinnosti podle čl. 13 EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Vaším vstupem na naše webové stránky budou informace o vstupu (datum, čas, sledovaná stránka, IP adresa) uloženy na našem serveru jako soubory protokolů. Činíme to z oprávněného zájmu monitorování technického provozu, k optimalizaci naší nabídky informací a pro identifikaci útoků na naši webovou stránku. Tyto údaje vyhodnocujeme výlučně pro vlastní statistické účely, a to v anonymizované formě.

IP adresa je anonymizovaná již na našem serveru.

Zpracování se provádí jménem společnosti Salzburger Land Tourismus GmbH, Wiener Bundesstrasse 23, 5300 Hallwang (tel.: +43 662 6688-0, info@salzburgerland.com).

Zpravidla nezískáváme žádné osobní údaje, pokud využíváte naši nabídku na webu. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím poskytnutých kontaktních formulářů nebo pokud si objednáte náš Newsletter, použijeme vaši e-mailovou adresu a ostatní vaše osobní údaje pouze pro individuální korespondenci k zodpovězení vašeho dotazu, jakož i popř. pro doručení přímé reklamy poštou. Bez souhlasu nejsou údaje zásadně předávány žádným třetím osobám, pokud to není předepsáno ze zákonných důvodů nebo pokud je to nutné pro splnění vaší poptávky popř. vaší objednávky. Z tohoto důvodu je provedeno předání turistickým svazům ve vámi zvoleném regionu popř. jednotlivým turistickým podnikům v příslušném regionu, aby vám tyto svazy nebo podniky mohly připravit vámi požadované nabídky. Toto zpracování se provádí na právním základě předsmluvních opatření popř. na základě oprávněného zájmu společnosti Salzburger Land Tourismus pro zasílání přímé reklamy. Tyto údaje jsou rovněž předány logistickým partnerům pro zasílání vámi požadovaného informačního materiálu. Údaje jsou dále předávány zpracovatelům, kteří pracují výlučně na pokyn společnosti Salzburger Land Tourismus GmbH, kteří údaje nevyužívají k vlastním účelům a kteří jsou prostřednictvím vlastních dohod vázáni k závazkům ohledně práva na ochranu osobních údajů dle nařízení o ochraně osobních údajů.

Máto právo na informace, opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování, na podání námitky proti zpracování (zvláště námitky proti zasílání přímé reklamy), jakož i právo na podání stížnosti u dozorového úřadu.

Všeobecné poptávky

Údaje vaší poptávky (jméno, kontaktní údaje, obsah poptávky, historie dřívějších kontaktů s námi), které nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem, budeme zpracovávat za účelem péče o zákazníky (předsmluvní opatření) a pro marketingové účely (oprávněný zájem na zasílání přímé reklamy poštou). Vaše údaje smažeme 3 roky po vaší poslední poptávce, pokud nebudou existovat žádné zákonné závazky k úschově údajů.

Přihlášení k zasílání Newsletteru

Zasílání Newsletteru je realizováno pouze s vaším výslovným souhlasem tím, že zadáte svou e-mailovou adresu a kliknete na ikonku „Přihlásit“ a kliknete na potvrzující odkaz v potvrzujícím e-mailu, který vám bude poté automaticky zaslán (Double Opt-in).

V každém Newsletteru je obsažena možnost k odhlášení. Odvoláním není dotčen právní základ platný až do odvolání.

Vaše údaje budou uchovávány až do odvolání popř. odhlášení Newsletteru.

Oblast zákazníků

Vámi zadané údaje jsou zpracovány za účelem péče o zákazníky, aby bylo možné vám poskytnout rozšířený přístup k nabídce informací na webové stránce (např. historie vašich objednávek).

Zpracování se dále realizuje z oprávněného zájmu o poštovní zásilky přímé reklamy. Vaše údaje budou vymazány nejpozději 3 roky po uplynutí zákonných povinností k úschově. Váš přístup na zákaznický portál bude automaticky vymazán dva roky po vašem posledním přihlášení na zákaznickém portálu.

Upozornění k používání cookies:

Na této webové stránce se používá software k analýze užívání webové stránky.

Vyhodnocením těchto údajů je možné získat cenné poznatky o potřebách uživatelů. Tyto poznatky přispívají k tomu, aby bylo možné dále zlepšovat kvalitu nabídky.

V této souvislosti se užívají také takzvané cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány na počítači návštěvníků webové stránky a které tak umožňují opětovnou identifikaci návštěvníka na anonymní bázi. Cookies je všeobecně možné odmítnout nebo smazat pomocí odpovídajícího nastavení prohlížeče.

Na konci této stránky můžete souhlasit s používáním funkcí na bázi cookies nebo můžete svůj souhlas odvolat.

CONTENT-DELIVERY-NETWORK

Amazon

Používáme takzvanou síť pro doručování obsahu „Content Delivery Network“ (CDN), nabízenou společností Amazon.com, Inc., 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA. Společnost Amazon je certifikována v rámci dohody o Privacy-Shield a poskytuje tak záruku, že dodržuje evropské právo na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active).

CDN je služba, jejíž pomocí jsou rychleji vydávány obsahy naší online nabídky, obzvláště velké mediální soubory, jako obrázky nebo skripty, a to za pomoci regionálně rozdělených a prostřednictvím internetu spojených serverů. Zpracování údajů uživatelů se provádí výhradně ke shora uvedeným účelům a k zachování bezpečnosti a funkčnosti CDN. Užívání je realizováno na základě našich oprávněných zájmů, tzn. zájmu o bezpečné a efektivní poskytování, o analýzu, jakož i optimalizaci naší online nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR.

Další informace získáte v prohlášení společnosti Amazon o ochraně osobních údajů. https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

CIZÍ OBSAHY

Google Fonts

Pro lepší a jednotnější zobrazování naší nabídky informací na různých koncových přístrojích zapojujeme druhy písma („Google Fonts“) poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.com/policies/privacy/, možnosti k Opt-Out naleznete na adrese https://adssettings.google.de.

Google LLC je aktivním účastníkem dohody o Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). To pro vaše osobní údaje znamená na základě usnesení Evropské komise podle čl. 45 nařízení GDPR přiměřenou úroveň ochrany.

Druhy písma Typekit společnosti Adobe

Na základě svých oprávněných zájmů (tzn. zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR) používáme externí druhy písma „Typekit“ poskytovatele Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika. Společnost Adobe je certifikována v rámci dohody o Privacy-Shield a poskytuje tak záruku, že dodržuje evropské právo na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

Google Maps

Tato webová stránka využívá Google Maps pro zobrazení interaktivních map a ke zhotovení popisů ohledně možností příjezdu. Google Maps je služba pro zákazníky společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Využíváním Google Maps je možné přenášet informace o používání této webové stránky včetně vaší IP adresy a adresy (startu) zadávané v rámci funkce plánování trasy na Google v USA. Pokud si otevřete webovou stránku naší prezentace na internetu, která obsahuje Google Maps, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery Google. Google předá obsah mapy přímo vašemu prohlížeči a ten ho zapojí do webové stránky. Proto nemáme vliv na rozsah údajů získávaných tímto způsobem společností Google. Podle našich informací jsou to přinejmenším následující údaje:

 • datum a čas návštěvy příslušné webové stránky,
 • internetová adresa nebo URL vyvolané webové stránky,
 • IP adresa,
 • adresa (startu) zadávaná v rámci plánování trasy.

Nemáme žádný vliv na další zpracování a využívání údajů společností Google, a proto nemůžeme za toto převzít žádnou odpovědnost.

Pokud byste nechtěli, aby společnost Google získávala, zpracovávala nebo užívala vaše osobní údaje prostřednictvím naší stránky na internetu, můžete v nastavení svého prohlížeče deaktivovat JavaScript. V tomto případě ale nemůžete využívat zobrazování map.

Účel a rozsah získávání dat a další zpracování a užívání údajů společností Google, jakož i svá práva ohledně tohoto a možnosti nastavení na ochranu svého soukromí zjistíte prosím z odkazů na ochranu osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de).

Google LLC je aktivním účastníkem dohody o Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). To pro vaše osobní údaje znamená na základě usnesení Evropské komise podle čl. 45 nařízení GDPR přiměřenou úroveň ochrany.

YouTube

Tato webová stránka využívá YouTube k zobrazování videí. YouTube je mapová služba společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Využíváním YouTube je možné přenášet informace o používání této webové stránky na Google v USA. Pokud si otevřete webovou stránku naší prezentace na internetu, která obsahuje videa YouTube, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery Google. Google přitom předá video přímo vašemu prohlížeči a ten ho zapojí do webové stránky. Proto nemáme vliv na rozsah údajů získávaných tímto způsobem společností Google. Podle našich informací jsou to přinejmenším následující údaje:

 • datum a čas návštěvy příslušné webové stránky,
 • internetová adresa nebo URL vyvolané webové stránky,
 • IP adresa,
 • vyvolané video a přitom používaná nastavení kvality.

Nemáme žádný vliv na další zpracování a využívání údajů společností Google, a proto nemůžeme za toto převzít žádnou odpovědnost.

Pokud byste nechtěli, aby společnost Google získávala, zpracovávala nebo užívala vaše osobní údaje prostřednictvím naší stránky na internetu, můžete v nastavení svého prohlížeče deaktivovat JavaScript. V tomto případě ale možná nebudete moci využívat přehrávání videí.

Účel a rozsah získávání dat a další zpracování a užívání údajů společností Google, jakož i svá práva ohledně tohoto a možnosti nastavení na ochranu svého soukromí zjistíte prosím z odkazů na ochranu osobních údajů společnosti Google  (https://policies.google.com/privacy?hl=de).

Google LLC je aktivním účastníkem dohody o Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). To pro vaše osobní údaje znamená na základě usnesení Evropské komise podle čl. 45 nařízení GDPR přiměřenou úroveň ochrany.

Vimeo

Tato webová stránka využívá Vimeo k zobrazování vysoce kvalitních videí. Vimeo se službou společnosti Vimeo Inc, New York, USA. Využíváním Vimeo je možné přenášet informace o používání této webové stránky na Vimeo v USA. Pokud si otevřete webovou stránku naší prezentace na internetu, která obsahuje videa Vimeo, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery Vimeo. Vimeo přitom předá video přímo vašemu prohlížeči a ten ho zapojí do webové stránky. Proto nemáme vliv na rozsah údajů získávaných tímto způsobem společností Vimeo. Podle našich informací jsou to přinejmenším následující údaje:

 • datum a čas návštěvy příslušné webové stránky,
 • internetová adresa nebo URL vyvolané webové stránky,
 • IP adresa,
 • vyvolané video a přitom používaná nastavení kvality.

Nemáme žádný vliv na další zpracování a využívání údajů společností Vimeo, a proto nemůžeme za toto převzít žádnou odpovědnost.

Účel a rozsah získávání dat a další zpracování a užívání údajů společností Vimeo, jakož i svá práva ohledně tohoto a možnosti nastavení na ochranu svého soukromí zjistíte prosím z odkazů na ochranu osobních údajů společnosti Vimeo (https://vimeo.com/privacy).

Facebook Social Plugins

Na základě svých oprávněných zájmů (tzn. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. nařízení GDPR) používáme sociální pluginy („Plugins“) sociální sítě facebook.com. Ty provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Pluginy mohou představovat interaktivní prvky nebo obsahy (např. videa, obrázky nebo textové příspěvky) a jsou rozpoznatelné dle loga Facebook (bílé „f“ na modré destičce, výrazy „Like“, „Líbí se mi“ nebo značka „Palec vzhůru“) nebo jsou označeny dodatkem „Facebook Social Plugin“. Jak jednotlivé sociální pluginy vypadají, můžete vidět zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook je certifikován dle dohody o Privacy Shield a poskytuje díky tomu popř. podle usnesení komise EU o přiměřenosti dle čl. 45 nařízení GDPR záruku, že musí být dodrženo evropské právo na ochranu osobních údajů popř. že musí mít přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Pokud uživatel vyvolá funkci této online nabídky,která obsahuje takový plugin, vytvoří jeho přístroj přímé spojení se servery společnosti Facebook. Facebook předá obsah pluginu přímo přístroji uživatele a ten ho zapojí do online nabídky. Přitom je možné ze zpracovaných údajů vytvářet uživatelské profily uživatelů. Nemáme proto žádný vliv na rozsah údajů, které Facebook získává pomocí tohoto pluginu, a uživatele informujeme pouze podle stavu našich znalostí.

Zapojením pluginů Facebook získá informaci, že uživatel vyvolal odpovídající stránku online nabídky. Pokud je uživatel u společnosti Facebook přihlášen, může Facebook k návštěvě přiřadit i jeho účet na Facebooku. Pokud uživatelé navzájem komunikují pomocí pluginů, například potvrdí tlačítko Like nebo přidají komentář, váš přístroj odpovídající informaci předá přímo společnosti Facebook a tam je uložena do paměti. Pokud uživatel není členem Facebooku, existuje přesto možnost, že Facebook zjistí jeho IP adresu a že ji uloží do paměti.

Účel a rozsah získávání dat a další zpracování a užívání údajů společností Facebook, jakož i práva ohledně tohoto a možnosti nastavení na ochranu soukromí uživatelů můžete zjistit z odkazů na ochranu osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Pokud je uživatel členem Facebooku a nechtěl by, aby o něm společnost Facebook prostřednictvím této online nabídky získávala údaje a aby je spojovala s jeho členskými údaji uloženými na Facebooku, musí před užíváním naší online nabídky odhlásit na Facebooku a musí smazat své cookies. Další nastavení a námitky k užívání údajů k reklamním účelům jsou možné v rámci nastavení profilu na Facebooku. https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo prostřednictvím stránky pro USA http://www.aboutads.info/choices/ nebo stránky pro EU http://www.youronlinechoices.com/. Nastavení se provádějí nezávisle na platformě, tzn. jsou přebírána pro všechny přístroje, jako pevné počítače nebo mobilní přístroje. Vypnutí využívání údajů pro reklamní účely přitom ukončí používání reklamy, ale neukončí samotnou sbírku dat.

Twitter

V rámci naší online nabídky mohou být implementovány funkce a obsahy služby Twitter nabízené společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Mohou k nim patřit např. obsahy, jako jsou obrázky, videa nebo texty a tlačítka, prostřednictvím nichž uživatelé vyjadřují svou zálibu ohledně obsahů, autorům obsahů nebo si objednávat naše příspěvky. Pokud jsou uživatelé členy platformy Twitter, může společnost Twitter přiřadit vyvolávání shora uvedených obsahů a funkcí k tamějším profilům uživatelů. Prohlášení společnosti Twitter ohledně ochrany osobních údajů naleznete na https://twitter.com/de/privacy. Možnost k Opt-out naleznete na adrese https://twitter.com/personalization.

Twitter je certifikován dle dohody o Privacy Shield a poskytuje díky tomu popř. podle usnesení komise EU o přiměřenosti dle čl. 45 nařízení GDPR záruku, že musí být dodrženo evropské právo na ochranu osobních údajů popř. že musí mít přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).

Instagram

V rámci naší online nabídky mohou být implementovány funkce a obsahy služby Instagram nabízené společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Mohou k nim patřit např. obsahy, jako jsou obrázky, videa nebo texty a tlačítka, prostřednictvím nichž uživatelé vyjadřují svou zálibu ohledně obsahů, autorům obsahů nebo si objednávat naše příspěvky. Pokud jsou uživatelé členy platformy Instagram, může společnost Instagram přiřadit vyvolávání shora uvedených obsahů a funkcí k tamějším profilům uživatelů. Instagram je součástí koncernu Facebook. Facebook je certifikován dle dohody o Privacy Shield a poskytuje díky tomu popř. podle usnesení komise EU o přiměřenosti dle čl. 45 nařízení GDPR záruku, že musí být dodrženo evropské právo na ochranu osobních údajů popř. že musí mít přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Prohlášení společnosti Instagram ohledně ochrany osobních údajů naleznete na http://instagram.com/about/legal/privacy/.

WEBOVÁ ANALÝZA A TRACKING

Google Tag Manager

Naše webová stránka používá systém Google Tag Manager. Pomocí systému Google Tag Manager je možné spravovat tagy na webové stránce na jednom rozhraní. Systém Tool Google Tag Manager je doména bez cookie a neeviduje žádné osobní údaje. Nástroj se stará o spouštění jiných tagů, které samy dle okolností evidují údaje. Systém Google Tag Manager nemá k těmto datům přístup. Pokud byla na úrovni domény nebo cookie provedena deaktivace, zůstává zachována pro všechny tagy Tracking, které jsou implementovány systémem Google Tag Manager.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google LLC. („Google“). Informace o vašem používání této webové stránky, které jsou vytvořeny pomocí Google-Cookie, jsou přenášeny zpravidla na server společnosti Google v USA a jsou tam ukládány do paměti. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce bude ale vaše IP adresa ze strany společnosti Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru napřed zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude přenesena plná IP adresa na některý server společnosti Google v USA a tam bude zkrácena. Společnost Google přistoupila k dohodě Privacy Shield mezi EU a USA, a proto podle usnesení komise EU popř. podle čl. 45 nařízení GDPR existuje přiměřená ochrana osobních údajů při zpracování osobních údajů. Z pověření provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace používat, aby vyhodnotila vaše používání webové stránky, aby vytvořila zprávy o aktivitách na webové stránce a aby vůči provozovateli webové stránky poskytovala další služby spojené s používáním webové stránky a s užíváním internetu. IP adresa sdělená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s dalšími údaji společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás ale na to, že v tomto případě nebudete popřípadě moci plně využívat veškeré funkce této webové stránky.

Kromě toho můžete zabránit evidování údajů vytvořených pomocí cookie a vztahujících se k vašemu užívání webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a instalujete plugin prohlížeče nacházející se na následujícím odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Podrobnější informace k podmínkám užívání a k ochraně dat naleznete na Google Analytics Bedingungen (Podmínky Google Analytics) popř. na Google Analytics Übersicht (Přehled Google Analytics). Upozorňujeme na to, že na této webové stránce byly Google Analytics rozšířeny o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo možné zaručit anonymizované vedení IP adres (tzv. IP-Masking).

TRACKING TŘETÍCH OSOB NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE

Blogheim.at

Počet čtenářů našich jednotlivých článků blogu je zasílán prostřednictvím webových pixelů na webovou stránku https://www.blogheim.at, kde jsou sestavovány odpovídající anonymizované statistiky o nejčastěji čtených blozích v Rakousku. Přitom nejsou zachycovány žádné osobní údaje a není ukládána IP adresa prohlížeče. Prohlášení společnosti blogheim.at ohledně ochrany osobních údajů naleznete na https://www.blogheim.at/agb

Google DoubleClick/ Google AdWords

Používáme služby Google DoubleClick popř. Google AdWords pro zobrazování popř. rozesílání online reklamy. Tyto služby poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prostřednictvím Google DoubleClick je rozpoznána vaše návštěva na naší webové stránce a vy tak dostáváte online reklamu našich nabídek i na jiných webových stránkách. Možnost k Opt-out naleznete na adrese https://adssettings.google.de

Google LLC je aktivním účastníkem dohody o Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). To pro vaše osobní údaje znamená na základě usnesení Evropské komise podle čl. 45 nařízení GDPR přiměřenou úroveň ochrany.

Facebook Pixel

V mnohých případech zapojujeme reklamu na platformě pro sociální média Facebook. Tu provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Při kliknutí na tuto reklamu dojde k převedení na naši vlastní webovou stránku. Prostřednictvím informací z Facebook Pixel můžeme potom prověřit, které reklamy byly úspěšné více a které méně. K tomuto se zaprotokoluje, které strany naší webové stránky byly po kliknutí na reklamu prohlíženy.

Facebook je certifikován dle dohody o Privacy Shield a poskytuje díky tomu popř. podle usnesení komise EU o přiměřenosti dle čl. 45 nařízení GDPR záruku, že musí být dodrženo evropské právo na ochranu osobních údajů popř. že musí mít přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Účel a rozsah získávání dat a další zpracování a užívání údajů společností Facebook, jakož i práva ohledně tohoto a možnosti nastavení na ochranu soukromí uživatelů můžete zjistit z odkazů na ochranu osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Pokud je uživatel členem Facebooku a nechtěl by, aby o něm společnost Facebook prostřednictvím této online nabídky získávala údaje a aby je spojovala s jeho členskými údaji uloženými na Facebooku, musí před užíváním naší online nabídky odhlásit na Facebooku a musí smazat své cookies. Další nastavení a námitky k užívání údajů k reklamním účelům jsou možné v rámci nastavení profilu na Facebooku. https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo prostřednictvím stránky pro USA http://www.aboutads.info/choices/ nebo stránky pro EU http://www.youronlinechoices.com/. Nastavení se provádějí nezávisle na platformě, tzn. jsou přebírána pro všechny přístroje, jako pevné počítače nebo mobilní přístroje. Vypnutí využívání údajů pro reklamní účely přitom ukončí používání reklamy, ale neukončí samotnou sbírku dat.

Facebook Remarketing / Retargeting

Na našich stranách jsou integrovány remarketingové tagy sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pokud navštívíte naše stránky, bude pomocí remarketingových tagů vytvořeno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook takto získává informaci, že jste navštívili naši stránku se svou IP adresou. Takto může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Takto získané informace můžeme použít pro zobrazení Facebook Ads. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatelé stránek nevíme nic o obsahu předaných údajů, jakož i o jejich užívání ze strany společnosti Facebook. Další informace k tomuto naleznete v prohlášení společnosti Facebook ohledně ochrany osobních údajů https://www.facebook.com/about/privacy/.

Klikněte sem, abyste mohli odvolat svůj souhlas. https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Twitter Conversion-Tracking

V rámci své prezence na internetu používáme „Besucheraktions-Pixel“ (Pixel akcí návštěvníků) společnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Pomocí tohoto můžeme sledovat akce uživatelů poté, co se podívají na reklamní inzerát společnosti Twitter nebo co na něj kliknou. Takto můžeme evidovat účinnost reklamních inzerátů společnosti Twitter za účelem statistického průzkumu trhu. Takto evidované údaje jsou pro nás anonymní, to znamená, že nevidíme osobní údaje jednotlivých účastníků. Tyto údaje ale ukládá a zpracovává společnost Twitter, o čemž vás informujeme dle stavu našich informací. Společnost Twitter může tyto údaje svpojovat s vaším účtem na Twitteru a používat je i pro vlastní reklamní účely, podle směrnice společnosti Twitter ohledně ochrany osobních údajů https://twitter.com/privacy. Společnosti Twitter i jeho partnerům můžete umožnit zapojování reklamních oznámení na Twitteru i mimo Twitter. K těmto účelem může být dále na vašem počítači uložena cookie.

Zvláštní informace týkající se Conversion-Trackingu a nastavení ochrany osobních údajů pro oznámení vytvářená na míru naleznete na adrese https://support.twitter.com/articles/20171528#.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů u společnosti Twitter můžete změnit v nastaveních účtu na adrese http://twitter.com/account/settings.

Twitter je certifikován dle dohody o Privacy Shield a poskytuje díky tomu popř. podle usnesení komise EU o přiměřenosti dle čl. 45 nařízení GDPR záruku, že musí být dodrženo evropské právo na ochranu osobních údajů popř. že musí mít přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).

Tracking dalších třetích osob na naší webové stránce

Naše webová stránka používá targetingové technologie následujících společností:

Ty se používají k tomu, aby bylo možné oslovit návštěvníky naší webové stránky s cílenou reklamou. To se zakládá na používání cookies a na analýze vašeho chování na naší webové stránce.

Funkce zakládající se na cookies

Svůj souhlas s používáním funkcí na bázi cookie ke sledování třetích osob na naší webové stránce můžete udělit nebo odvolat zde. Takto zůstane vaše nastavení uloženo natrvalo, váš prohlížeč cookies to musí akceptovat.

Turistický region Rakousko poskytněte nám zpětnou vazbu a získejte nevšední zážitky z dovolené!