Regiony
Rezervovat
Shop
Historie města Hallein v Salcbursku je spojena s tvůrci koledy Tichá noc, svatá noc
Hallein v zimě © TVB Hallein, Stefan Zenzmaier

Hallein

Splněné přání Franze Xavera Grubera

Největší přání Franze Xavera Grubera, soustředit se více na hudbu, se splnilo v roce 1835. Tehdy byl jmenován sbormistrem a varhaníkem ve farním kostele v Halleinu. Zdá se že na tomto místě 47letý učitel konečně našel své naplnění. Vedle administrativní práce mohl během 28 let života v Halleinu rozvíjet své bohaté skladatelské zkušenosti. Vznikla zde řada církevních hudebních děl a kompozic i pro měšťany. Kromě toho Gruber skládal hudbu pro mnoho akcí mimo Hallein.

Hallein byl druhým největším městem v zemi. Měl kolem 3500 obyvatel. Obchodování se solí, vzkvétající za vlády knížecích arcibiskupů, nyní upadalo. Habsburkové koncentrovali těžbu soli do Hallu v Tyrolsku, Aussee a Hallstattu. Mnozí lidé ztratili obživu. Hospodářské změny měly neblahý dopad na trh práce, a to i v oblasti zpracování soli. Halleinští bednáři byli nezaměstnaní, protože začala být sůl přepravovaná v praktických a levněji vyrobených jutových pytlích. Také lodníci trpěli poklesem výroby (z původních 20 000 na necelých 7 000 tun ročně). Připojení železnice v roce 1871 pak znamenalo konec lodní dopravy na Salzachu.

Pokud máte zájem o historii Keltů, chcete se dozvědět více o knížecím arcibiskupství v Salcburku nebo Vás zajímají výletní lodě na Salzachu, svezte se do moderního keltského muzea v Halleinu. V Dürrnbergu můžete také navštívit „Salzwelten Hallein„, nejstarší veřejnosti přístupný důl na světě.

Život zasvěcený hudbě

Sbormistr Gruber v těchto těžkých časech určitě neměl peněz nazbyt. Když šlo ovšem o hudbu, našel si způsoby i prostředky. Cestování bylo časově náročné i drahé. Z korespondence vyplývá, že Franz Xaver Gruber pravidelně cestoval do Salcburku nebo Maria Plain, kde navštěvoval hudební vystoupení.V roce 1841 jeho druhá manželka Maria Breitfuß zemřela. Třetí sňatek uzavřel o rok později s přítelkyní své druhé ženy, vdovou Katharinou Rieserovou z Böcksteinu.

Synové Franze Xavera Grubera se vydali v hudebních šlépějích svého otce. Nejstarší Franz (*1826) založil v roce 1847 pěvecký spolek a 1849dodnes existující Halleiner Liedertafel. Druhorozený Felix (* 1940), následoval svého otce jako sbormistr v Halleinu. Zde také napsal Franz Xaver Gruber 30. prosince 1854 spis s názvem „Authentische Veranlassung zur Composition des Weihnachtsliedes“, kde objasnil okolnosti vzniku písně „Tichá noc, svatá noc“ a její autorství. Vyvrátil tak falešné domněnky, že píseň vznikla v Zillertalu a že ji složil Michael Haydn.  Franz Xaver

Gruber zemřel v roce 1863 v Halleinu na zdravotní problémy spojené se stářím, jako uznávaný a relativně bohatý muž.

Po stopách Tiché noci v Halleinu:

  • Naproti farnímu kostelu v Halleinu se nachází Muzeum Tiché noci, oceněné jako jedno z nejlepších v Salcbursku. K vidění je zde kompletní dokumentace ke známé koledě, kytara Josepha Mohra, tehdejší zařízení Gruberova bytu, rukopisy a mnoho dalšího.
  • V období adventu ztvárňují herci roli Franze Xavera Grubera a provází návštěvníky pod heslem „S Gruberem osobně“ městem.
  • Přímo naproti muzeu se nachází Gruberovo poslední místo odpočinku. Zde se koná každý rok 24. prosince od 17 hodin vystoupení spolku Halleiner Liedertafel „Singen am Grubergrab“ (Zpívání u Gruberova hrobu). Na místě bývají pravidelně hosté z celého světa.
  • V roce 2018 v městském farním kostele poprvé zazněly nové varhany Stille-Nacht-Orgel.

Všechny aktuální akce v Halleinu najdete zde.

Turistický region Rakousko poskytněte nám zpětnou vazbu a získejte nevšední zážitky z dovolené!