Regiony
Rezervovat
Shop
Třída v budově školy v Arnsdorfu byla ponechána a upravena jako muzeum
Muzeum Tiché noci v Arnsdorfu © SalzburgerLand Tourismus / Arnsdorf

Arnsdorf

Místo, kde vznikla melodie

Stará budova školy v Arnsdorfu skrývá okouzlující poklad. Významné muzeum věnované písni Tichá noc, svatá noc. Po vrzajících schodech se jde do prvního poschodí, kde je k vidění někdejší byt Franze Xavera Grubera, kde žil mezi lety 1807 a 1829 společně se svou první ženou, od roku 1826 pak se svou druhou manželkou a dětmi. Právě zde také s velkou pravděpodobností odpoledne 24. prosince 1818 složil melodii písně "Stille Nacht! Heilige Nacht!" Franze Xavera Grubera lidé znali jako výborného učitele, který miloval hudbu.

Poutní místo setkávání

Poutní místa a cesty ke kostelu „Maria im Mösl“ v Arnsdorfu hrály ještě v dobách Franze Xavera Grubera důležitou roli. Malá obec nedaleko Oberndorfu byla po staletí i za hranicemi velice známá. K „Maria im Mösl“ směřovali dokonce i poutníci z dalekého Říma. Dodnes se sem vydává pěšky také každý nově zvolený salcburský arcibiskup.

Čím byly hospodářské poměry a vyhlídky do budoucnosti v tomto regionu horší, tím více zde vzkvétalo poutnictví. Franz Xaver Gruber působil v Arnsdorfu nejen jako učitel a varhaník, ale také jako pomocník v kostele. Někdy musel během dne vypomáhat hned na několika mších. Vrcholem bylo v roce 1820 výročí 300 let od založení poutního kostela, který při této příležitosti navštívilo 20 000 lidí. Orchestru pod vedením Grubera zde naslouchali významní církevní hodnostáři z Kláštera Michaelbeuern i ze salcburského Sv. Petra. Arnsdorf tak byl stále místem setkávání. Využil toho také Michael Haydn, který zde s pastorem Rettensteinerem zkoušel písně v němčině, což byla novinka, stejně jako mužský čtyřhlas, který patřil k nejdůležitějším průlomům v hudbě 19. století.

Známá melodie vznikla v budově školy

Známá melodie vznikla v budově školy

Když Franz Xaver Gruber získal roku 1807 své první učitelské místo v Arnsdorfu, převzal současně také funkci varhaníka. To, že mohl hrát na varhany i v kostele Sv. Mikuláše v Oberndorfu, bylo možné jen proto, že ho nevlastní syn Anton Dürnberger v Arndorfu částečně zastupoval. O rok později přišel do Oberndorfu nový pomocný kněz, Joseph Mohr. Oba muži se rychle spřátelili. Spojovala je totiž hudba, kterou oba milovali.

Z hodnocení v roce 1821 vyšla škola v Arnsdorfu jako nejlepší v celém okrese. Děti zde totiž na otázky odpovídaly „s udivující pohotovostí“. Po stránce školní docházky už to ovšem tak dobré nebylo. Chudí sedláci totiž často nemohli posílat děti do školy a raději je tedy nechávali pomáhat doma. Franz Xaver Gruber tedy toužil i po volném místě učitele v Oberndorfu, kde působil jako varhaník. Toto přání se mu ale nesplnilo a v roce 1829 přesídlil do Berndorfu.

Pero a stará lahev s inkoustem u dobového dokumentu ze školní třídy v Arnsdorfu

Škola v Arnsdorfu © SalzburgerLand Tourismus / Arnsdorf, Kathrin Gollackner

Po stopách Tiché noci v Arnsdorfu:

  • Budova školy se dochovala dodnes ve svém původním stavu a pořád slouží svému původnímu účelu. Od roku 1957 je zde umístěno i muzeum Tiché noci Ve Stille-Nacht-Museu se mohou návštěvníci seznámit se životem tvůrce melodie, Franze Xavera Gruber i s okolnostmi vzniku písně. V roce 2011 bylo muzeum v prvním patře od základů zrestaurováno a nově vybaveno. O dva roky později získalo ocenění jako jedno z nejlepších muzeí v Rakousku. Nyní se jedná o místo setkávání a zamyšlení nad tím, jak se žilo v dobách Franze Xavera Grubera. Je zde k vidění například tradičně zařízená kuchyně, ve které se odehrávala většina života celé rodiny nebo třída se starými lavicemi a učitelským stolem, za kterým sedával kantor Gruber. Návštěvníci si mohou v muzeu prohlédnout i postavy z betléma pocházejícího z 18. století, který Franz Xaver Gruber každý rok na Vánoce stavěl v kostele. V přízemídomu se nachází třídy dodnes fungující základní školy Arnsdorf.
  • Nedaleko školy se nachází poutní kostel „Maria im Mösl“ z roku 1520. Jsou zde dodnes k vidění i varhany, na které hrál Franz Xaver Gruber. Každý rok na Štědrý den zde z věže hraje zvonkohra známou melodii TIichá noc, svatá noc.
  • Dobře značená trasa naučné stezky Gruber-Mohr-Weg spojuje Oberndorf a Arnsdorf a láká k překrásným procházkám. Je pravděpodobné, že tudy chodil i Franz Xaver Gruber do Oberdnorfu, kde hrál v místním kostele na varhany. Cesta vede od školy v Arnsdorfu až k náměstí Stille-Nacht-Platz v Oberndorfu. Zhruba osmikilometrová procházka zabere přibližně 2,5 hodiny, a kdo nechce chodit tak dlouho, může se svézt buď vlakem S1 (zastávka Arnsdorf, 1,5 km) nebo autobusem č. 800 (HS Arnsdorf Bundesstraße, 500 m)
  • Překrásnou atmosféru vždy na Štědrý večer mívají setkání a průvody v Arnsdorfu. Od 15.30 je možné zúčastnit se bohoslužby v poutním kostele „Maria im Mösl“ Na náměstí Stille-Nacht-Platz se poté konají oslavy na počest obou tvůrců písně, Franze Xavera Grubera a Josepha Mohra. Poté následuje působivý průvod s pochodněmi po historické trase Gruber-Mohr-Weg přímo až ke kapličce Stille-Nacht-Kapelle v Oberndorfu. Zhruba v polovině trasy čekají arndorfští střelci a jejich tradiční slavnostní salvy.

 

Všechny aktuální akce v Arnsdorfu najdete zde.

Turistický region Rakousko poskytněte nám zpětnou vazbu a získejte nevšední zážitky z dovolené!