régiók
foglalás
Nyelv
HU

A Csendes éj szülőföldjén

A salzburgi Oberndorfból indult világhódító útjára

A tartományi főváros Salzburg városától nem messze, az oberndorfi plébániatemplomban csendült föl először a világhírű karácsonyi ének, 1818-ban. Csak gitár kísérte a kétszólamú énekszót, mert a később lebontásra került templom orgonája meghibásodott. A világ leghíresebb és talán legszebb karácsonyi énekét Joseph Mohr és Franz Xaver Gruber ajándékozta a világnak.

A Csendes éj szövege kimondatlanul is visszatükrözi a XIX. sz. végi salzburgi lakosság életérzését. A páratlan erősségű 1815-ös indonéziai vulkánkitörés sokáig éreztette hatását Salzburgban is. Az esőzés, hideg és ítéletidő miatt elmaradt a termés. A tartalékok kiapadása, a gabonaárak erős emelkedése külön teherként nehezedett a vidéki lakosságra. Ilyen körülmények közt, 1816-ban született meg Joseph Mohr Csendes éj című költeménye. A szöveg két évig még a fiókban maradt, míg végül 1818-ban Franz Xaver Gruber falusi tanító dallamot írt hozzá.

Részlet a Salzburg Múzeum jubileumi kiállításáról © 2018 Salzburg Museum GmbH, Kilian Bochnig

Utat talál a nagyvilágba

Évekbe telt, míg a különleges hangulatú ének  a karácsonyi énekek legismertebbikévé lett. Talán az sem véletlen, hogy vigaszt hozó, békességet hirdető dallama és szövegi tiroliakon keresztül talált utat a nagyvilágba. Sok más tirolihoz hasonlóan a Strasser és Rainer parasztcsaládok ivadékai is vándor árusként járták Európát, ezzel próbálván megkeresni kenyerüket télvíz idején. Muzikális emberek lévén szülőföldjük dalait énekelték a kézműves árukkal házalás közben. Így jutott el az ének német földre és Európa többi részébe és még véget sem ért a XIX. század, a Csendes éj már az Egyesült Államokban is népszerűségre tett szert. 1866-ot írtak, mire a Csendes éj salzburgi keletkezési helyén is felvételt nyert egy “hivatalos” egyházi daloskönyvbe.

A salzburgi karácsony el sem képzelhető a Csendes éj nélkül

Több mint karácsonyi ének

A Csendes éj dallamának hallatán a szenteste békéje tölti el a szíveket. Sokak szerint ez az az ének, amelyben a legerősebben fejeződik ki az emberiség béke iránti vágya.

Néhány érdekesség

  •        A Csendes éj 2011 óta Ausztria szellemi kulturális örökségének része és az ausztriai karácsonyi hagyományok szimbóluma.
  •       Több mint 300 nyelvre és nyelvjárásra fordították le.
  •       Salzburg tartományban hét, Felső-Ausztriában és Tirolban három-három település őrzi a Csendes éj szerzőinek emlékét.
  •       Salzburg óvárosában is a Csendes éj-t éneklik a halvány gyertya- és holdfényben álló emberek a Szt. Péter temető falai között, a karácsonyi fúvós hangverseny végén. Feledhetetlen élmény.

Salzburgi tájakon a Csendes éj nyomában

A Csendes éj hazájában, Salzburg tartomány, Felső-Ausztria és Tirol vidékein varázslatosan szép az advent és az egész téli időszak. Legkésőbb az utolsó novemberi hétvégén mindenfelé megnyílnak a festői, hangulatos adventi vásárok. Élmény átélni a téli ünnepkörrel kapcsolatos látványos krampusz- és percht-felvonulásokat.

A Csendes éj-települések múzeumai, kiállításai, színielőadásai az idei jubileum alkalmából még nagyobb az igyekezettel próbálják közelebb hozni az emberekhez az ének történetét, megismertetni jelentőségét. Évszaktól függetlenül bármikor érdemes felkeresni ezeket a jellegzetes salzburgi falvakat, kisvárosokat, és persze a tartományi fővárost. Történelmi, egyházzenei és művészettörténeti, építészeti érdekességek egész sorával, a tájegységekhez fűződő néprajzi emlékekkel ismerkedhetünk meg.

Arnsdorf

Franz Xaver Gruber 21 évig élt a régi iskolaházban, amely ma részben múzeum.

Franz Xaver Gruber háromszor nősült. Első tanítói állását többek között azzal a feltétellel kapta meg a salzburgi Arnsdorfban, hogy feleségül veszi elődje feleségét, aki két gyermekével az iskolaház első emeleti tanítói lakásában lakott. Két gyermeke született a 13 évvel idősebb Maria Elisabeth-től, de egyikük sem érte meg a felnőtt kort. Felesége halála után Gruber 1826-ban 18 éves volt tanítványát vezette az oltár elé. Tíz gyermekük született, közülük négyen maradtak életben. 1842-ben, második felesége halála után egy évvel Gruber egy böcksteini cipészmester özvegyével kötött házasságot.

Az arnsdorfi iskolaház és múzeum Franz Xaver Gruber korabeli tanterme

 

A későgótikus arnsdorfi kegytemplom

Mariapfarr

1995-ben derült csak ki, hogy Joseph Mohr már 1816-ban megírta a Csendes éj szövegéül szolgáló költeményét, méghozzá a Salzburgi Lungau Mariapfarr nevű településén, ahol 1815-ös pappá szentelése után első segédlelkészi szolgálatát teljesítette. Ekkor ismerkedett meg nagyapjával, akinek szülőháza, a Scharglerkeusche ma is áll még a faluban. Mohr nagyapja még 1816-ban meghalt, unokája adta fel az utolsó kenetet.

Sokan úgy tartják, Mariapfarr késői román stílusú szép zarándoktemplomának oltárképe ihlette meg a szerzőt, innen az eredeti német szöveg Kisjézusának göndör haja. Annyi biztos, hogy az 1500-ból származó festmény dús, szőke fürtökkel ábrázolja a Kisjézust.

A mariapfarri Csendes éj-múzeum részletesen megismertet Joseph Mohr és elődei életével. A múzeum érdekességei közé tartozik az 1443-ból való aprócska mariapfarri ezüstoltár (Mariapfarrer Silberaltärchen) és a rekonstruált Mohr-lakószoba nagy karácsonyi betleheme. A betlehem kb. 100 figurája 1750-ből való, és már Mohr idejében is a betlehemet díszítette.

A mariafarri plébánia északi oldalánál áll a Joseph Mohr tiszteletére állított Csendes éj-díszkút. A 2016-ban felújított Miasszonyunk plébánia- és kegytemplomot (“Zu unserer lieben Frau”) a Salzburgi Lungau anyaszentegyházaként tisztelik. A kutatások szerint “A királyok imádása” oltárkép ihlette Mohrt a vers megírásakor.

Mariapfarrban ma is áll Joseph Mohr nagyapjának egykori parasztháza, a “Scharglerkeusche”

Oberndorf

A Csendes éj szűkebb hazája a Salzburg melletti Oberndorf: Itt hangzott föl először, 1818-ban, a Szt. Miklós templomban. A Salzach áradásai miatt sok kárt szenvedett templomot a XIX. sz. végén lebontották. Helyén épült fel az 1937-ben felszentelt Csendes éj kápolna, melynek előterében 1953. óta emlékünnepséget tartanak minden év szentestéjén, 17 órakor. A világ minden tájáról érkeznek látogatók, hogy az eredeti helyszínen együtt énekelhessék a Csendes éj-t.

Joseph Mohr és Franz Xaver Gruber útjai csak rövid időre keresztezték egymást. Joseph Mohr 1817 nyarától töltötte be a segédkápláni állást Oberndorfban, és ekkor barátkozott össze a nála öt évvel idősebb arnsdorfi tanítóval, aki az oberndorfi templom kántori és orgonistai tisztét is ellátta. 1818 karácsonyán kérte meg Grubert, hogy szerezzen dallamot költeményéhez. Az éjféli mise után adták elő a Csendes éj-t, éneküket Mohr kísérte gitárján. Joseph Mohr már 1819-ben elkerült Oberndorfból, de a barátság egy életen át megmaradt.

A Csendes éj eredeti változata, amely az oberndorfi Szt. Miklós templomban hangzott föl először

Hintersee

Joseph Mohr segédlelkész és vikárius korában gyakran került összeütközésbe feljebbvalóival. A falusi lakosság emlékezetében segítőkész emberként maradt fenn, felettesei azonban gyakran vádolták a feljebbvalói iránti tiszteletet hiányával, sőt viselkedését is kifogásolták. Némelyek szerint „kevéssé épületes dalok” éneklésétől és „másneműekkel való tréfálkozástól” sem riadt vissza.Komoly teológiai felkészültsége és kiváló szónoki képessége bizonyos fokig meg tudta védeni a felülről jövő támadásoktól, egyházi karrier helyett azon egész életében egyszerű plébános maradt.

A salzburgi Salzkammergut szép vidékén fekvő Hintersee-ben tíz éven át szolgált Joseph Mohr. Ebből az időszakból származik a történet, miszerint vadorzótól sem átallott húst venni, méghozzá a templomi gyűjtésből származó pénzből, és szétosztotta a rászoruló családok között.

A hintersee-i Csendes éj-múzeumban Joseph Mohr néhány személyes tárgya látható . A templomban emléktábla és portré emlékezik meg róla. A templomtól tematikus sétaút vezet a Mohr tiszteletére állított emlékkápolnához. Advent idején fáklyás felvonulásokat szerveznek ezen az útvonalon.

Hintersee – a Fuschlsee tó régiójához (Fuschlseeregion) tartozó településen kapta Joseph Mohr első önálló plébánosi megbízatását

Salzburg

Joseph Mohr 1792-ben született Salzburg városában. Egy kötőnő és egy dezertált muskétás törvénytelen gyermekeként látta meg a napvilágot.  A salzburgi dómban tartották keresztvíz alá, ugyanannál a keresztelőkútnál, ahol Wolfgang Amadeus Mozartot. Keresztapja Salzburg város utolsó hóhéra volt, mert a házasságon kívül született gyermek anyja nem válogathatott hát a keresztapa-jelöltek közül. Franz Joseph Wohlmuth, a városi hóhér pedig, gyászos hírnevét javítandó, több hasonló sorsú gyerek keresztapaságát vállalta. Joseph Mohr szülőháza a szűk Steingasse-ban áll. A naposnak nem mondható utca régi polgárházai Joseph Mohr idejében jéghideg, nedves lakásokat rejtettek. Mohr ennek köszönhette egész életét végigkísérő tüdőbaját.

A jóeszű, zenei tehetséggel megáldott Joseph a salzburgi bencés apátság egyik papjának támogatásával verekedte ki magát a nyomorból. A templomi kórusban énekelt, gimnáziumba, majd papi szemináriumba járt. A dómban szentelték pappá és innen indult el papi szolgálatának állomásaira, egyik salzburgi településről a másikra.

A tartományi főváros, Salzburg tornyai

Wagrain

Joseph Mohr 1837-től egészen haláláig, 1848-ig Wagrainben lakott, itt helyezték örök nyugalomra. Mohr egész életében kitűnt szerénységével. Korabeli feljegyzések egész sora szól arról, hogy nemegyszer egész jövedelmét a rászorulóknak adta, vagy közhasznú intézmények finanszírozására fordította. Új talárra csak háromszor adott ki pénzt életében. Wagrainben iskolát alapított és megreformálta a szegényeknek biztosított juttatások rendjét. Halálakor nem volt más vagyona a gitáron kívül, amivel 1818-ban a Csendes éj-t kísérte.

Joseph Mohr csak 56 évet élt. 1848-ban halt meg tüdőbénulásban, advent idején, alig néhány nappal az örökzöld karácsonyi ének 30. évfordulója előtt. A közjó érdekében végzett munkájának emlékére minden év adventjén wagraini gyerekek énekelnek a sírjánál.

A szegények ügyét felkaroló, közkedvelt, tevékeny plébános tiszteletére Joseph Mohr-ról nevezték el a wagraini plébániatemplom orgonáját. A templom egyik mellékhajójában emléktábla is található. A frissen felújított wagraini Pflegerschlössl kastély 2017. decembere óta Csendes éj-múzeumnak ad otthont.

A wagraini adventi programok középpontjában minden évben a Csendes éj békeüzenete áll és a rendezők más népek karácsonyi hagyományainak is igyekeznek teret adni. Népszerűek az adventi hangversenyek, a múzeummal szomszédos Waggerl-házban berendezett “angyalposta”. December 24-én romantikus toronyzene hangzik föl a plébániatemplomnál 22:15-kor, a 23:00 órakor kezdődő éjféli mise előtt.

Joseph Mohr sírja Wagrainben

Wagrainben érdemes megnézni a kis Pflegerschlössl kastélyban berendezett múzeumot. A kiállított földgömbön végigkövethető, hogyan terjedt el ez a karácsonyi ének szinte az egész világon. Ma már kb. kétmilliárd ember, Földünk lakosságának több mint egynegyede énekli karácsonykor évről évre, több mint 300 nyelven és dialektusban.

Adventi vásár a wagraini Csendes éj múzeumnak otthont adó Pflegerschlössl szomszédságában

Hallein

Franz Xaver Gruber Halleinben töltötte utolsó éveit és itt érte a halál 1863-ban. Egykori lakóháza múzeum, itt őrzik többek közt az eredeti kéziratot is.

Adventi kivilágítás Halleinben

Úti cél Ausztria értékeljen és nyerjen különleges üdülési élményt!

Ez a weboldal cookie-kat használ - erről és a felhasználói jogokról itt talál további információt: Adatvédelem.

Amennyiben meg akarja tekinteni honlapunk tartalmát, kérjük, kattintson az "OK" gombra.
Hozzájárulását bármikor visszavonhatja adatvédelmi irányelveink oldalán (ld. fent), legalul.