Regiony
Rezervovat
Shop
Bezpečná turistika v Salcburském Saalachtalu © SalzburgerLand Tourismus, Michael Groessinger

Bezpečnost v horách v létě

Nejdůležitější pravidla chování pro bezpečnou turistiku v horách.

Dobré plánování je polovičním úspěchem. Proto je také ještě před tím, než si zavážete pohorky nezbytná pečlivá příprava túry. Kde jsou po cestě rozmístěné salaše na pastvinách? Zvládnu výpravu se svou kondicí? Jsem dostatečně vybavený? Kde je možné túru ukončit? Ví někdo, kam jdu? Co bych dělal při bouřce? A v případě nouzové situace? Dobrá příprava je důležitá a je možné si ji užít na některé z pastvin.

Místní poskytovatelé ubytování a obyvatelé salaší rádi pomohou. Znají lokální počasí nejlépe a dovedou včas varovat před nepříznivými povětrnostními podmínkami, bouřkou či změnami počasí. Pokud se turisté z výletu nevrátí v domluveném termínu, mohou případně vyhlásit pátrání. Díky vynikajícím mapám s návrhy různých tras všech stupňů obtížnosti je možné vybrat tu správnou túru podle vlastní kondice.

Při hromech a blescích

Při letní turistice se doporučuje vstávat brzy. Tak je možné předejít při výstupu okolo poledne velkým vedrům. Kromě toho hrozí také odpoledne prudké bouřky z tepla, které mohou být při výpravách do hor značným nebezpečím. Pokud už ale člověka v horách překvapí bouře a není poblíž žádná chalupa, kde je možné se schovat, je potřeba vyhnout se všem exponovaným místům, jako jsou vrcholy, horské hřebeny, vyvýšené plochy a strouhy kudy teče voda. Rozhodně se nedotýkat ocelových lan a vyhnout se vzrostlým osamělým stromům. Doporučujeme dřepnout si na bobek, nejlépe na batoh, mít nohy u sebe a zatáhnout hlavu mezi ramena.

Alpský terén je v Národním parku Vysoké Taury rozmanitý © SalzburgerLand Tourismus, Michael Groessinger

10 nejdůležitějších pravidel pro bezpečnost v horách:

  1. Kondice: Každá výprava do hor musí být zvolená dle kondice. Pokud jdete společně s dětmi, podle každého z nich.
  2. Plánování: Každá túra by měla být s dostatečným předstihem dobře naplánována. Měla by odpovídat ročnímu období a délce dne. Při plánování mohou být nápomocní pronajímatelé ubytování a obyvatelé salaší. Sledujte počasí a vyhněte se nebezpečí bouřek z tepla tím, že vyrazíte brzy.
  3. Vybavení: Pevná obuv s neklouzavou podrážkou, batoh s první pomocí, náplasti nebo obvaz, ochrana před sluncem, teplé oblečení chránící před větrem, dostatek tekutin, zásoby na cestu a nabitý mobilní telefon.
  4. Ohlášení: Dejte před odchodem vědět pronajímateli nebo hostinskému, na recepci, přátelům nebo rodině, kam jdete a kdy se přibližně vrátíte.
  5. Tempo: Tempo by mělo být zvoleno podle nejslabšího člena skupiny a během túry by měly být naplánovány dostatečně dlouhé pauzy. Únava přináší nesoustředění a i turistika v lehčím terénu vyžaduje pozornost.
  6. Neopouštět označené cesty: Červenobílé značení a žluté štítky ukazují v Salcbursku cestu. Dávejte velký pozor na to, abyste nezabloudili na strmé úseky a travnaté louky, především když je vlhko. Obzvláště nebezpečné je krátit si cestu přes příkré sněhové nebo ledové plochy.
  7. Padání kamenů: Při turistice v horách hrozí padání malých úlomků kamenů, což je nebezpečím hlavně pro ostatní turisty. Úseky, kde hrozí pád kamenů proto procházejte rychle a bez zbytečného zastavování.
  8. Počasí: V horách je počasí velice proměnlivé, rychle dochází k vytvoření mlhy, která komplikuje cestu. Nebojte se proto při nepříznivé změně počasí vrátit se zpět do hotelu nebo na chalupu. Není to žádná ostuda,  ale známka rozumnosti.
  9. Rozhodnost: Když se změní počasí, je mlha, cesta je obtížná nebo ve špatném stavu, znamená to jediné: otočit se a jít zpět!
  10. V případě nouze: V případě úrazu zachovejte pokud možno co největší klid. Zraněnému je možné pomoci díky mobilnímu telefonu, světelným nebo jiným znamením. Přivolejte pomoc a neopouštějte zraněného člověka. Tísňové volání horské služby je na čísle 140, evropské tísňové volání (GSM mobilní telefon, ale také bez SIM karty) 112. Alpský nouzový signál je zvukový nebo světelný signál (například písknutí nebo bliknutí) vyslaný šestkrát za minutu. Pak následuje jednu minutu pauza.

Chování ke zvířatům v horách:

Načíst video
Zobrazení tohoto prvku můžete aktivovat tlačítkem . Aktivací integrace si prohlížeč vyměňuje data s příslušnými poskytovateli. Aktuální stránka nemá žádný přístup ani vliv na obsah, typ, ukládání a zpracování těchto údajů. Kliknutím na tlačítko povolíte soubor cookie agreedtoyoutube, tento soubor cookie můžete odvolat v nastavení ochrany osobních údajů.

Jezděte nebo chod=“urn:enhancement-ddd00628-f399-4bb4-b6f2-42d4cf423fdf“ class=“textannotation“>ďte po horách s otevřenýma očima. Buďte ohleduplní a opatrní. Jen tak můžete s okolními zvířaty vycházet. Nedrážděte krávy, telata, ovce, koně a další. Buďte klidní a nedávejte najevo strach. Neopouštějte cesty na pastvinách a procházejte kolem pasoucí se zvěře s dostatečným odstupem. Mějte psy na vodítku na horách i v lese! Zejména krávy mají strach o svá telata. Pokud napadne pasoucí se dobytek psa, pusťte ho ve vlastním zájmu z vodítka a nechte ho utéct do bezpečí. Jestliže pasoucí skot blokuje cestu, raději se mu co nejvíce vyhněte. Jakmile jeví zvířata známky neklidu, který může znamenat ohrožení, co nejrychleji místo opusťte.

Respektujte divoká a hospodářská zvířata

Elektrické ohradníky a brány pro skot vyznačují jednotlivá území která tak od sebe oddělují. Pokud už se rozhodnete jimi projet, také za sebou zavřete. Sedláci nemají radost, když musí shánět stádo. Snažte se o porozumění a ohleduplnost. Je mnohem jednodušší držet se jistých pravidel a respektovat značky, když člověk ví proč. Sedláci, obyvatelé salaší, hostinští a myslivci se v případě zájmu rádi podělí o zkušenosti a informace ze života skotu nebo lesní zvěře.

V neposlední řadě je také důležité, nenechávat v horách nepořádek a odpadky. Co si s sebou do hor přinesete, vyhoďte prosím do popelnice nebo do koše, ideálně zpět v údolí. Kouzelný svět hor musí být zachován i pro další generace. Chraňte také veškeré rostliny a chráněné květiny zbytečně netrhejte.

Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání v Alpách: 140

Mezinárodní tísňové volání: 112

Web salcburské horské služby 

„Hory nejsou nic zlého ani dobrého, nejsou mými nepřáteli ani přáteli; prostě jsou zde. A přestože mohou v horách být bouře i laviny, nikdy nejsou zlomyslné.“
Reinhold Messner; italský horolezec, dobrodruh a cestovatel
Turistický region Rakousko poskytněte nám zpětnou vazbu a získejte nevšední zážitky z dovolené!