Regiony
Rezervovat
Shop
Bad Ischl Evropské město kultury © Tin-Tin-Patrone_Analog

Evropské hlavní město kultury pro rok 2024: Bad Ischl v Salzkammergut

Přípravy jsou v plném proudu

Nejen jediné město, ale celý region ponese v roce 2024 tento titul. A poprvé ve se jedná o alpskou venkovskou oblast. Tu čest bude mít Bad Ischl jako vlajkové město a dalších 22 obcí v Horním Rakousku a Štýrsku. A protože části Salzkammergut patří k Salcbursku, můžeme se podívat i za hranice.

V zákulisí se stále pracuje. Jistě si dokážete představit, že sestavení pestrého, rozmanitého a atraktivního programu si žádá svůj čas. Tým okolo umělecké ředitelky Elisabeth Schweegerové už ale může naznačit, co lze očekávat. Již teď můžeme říci, že program bude více než působivý. Vždyť Salzkammergut – Solná komora může nabídnout bohatou historii, rozmanité zvyky, zajímavé lidi a neméně zajímavé umělce.

Kultura jako sůl

Začneme v minulosti. V Solné komoře, jak už název napovídá, je historie úzce spjata se solí a její těžbou. Díky soli a vodě se zde rozvinul mnohovrstevnatý region, kde se historie těžby soli poprvé začala psát před 7000 lety v Hallstattu. Později byl region spojen s monarchií. Oblíbené místo pro letní pobyt hostů, i těch nejvýznamnějších. O tom, že je oblast Salzkammergut stále výjimečná, svědčí její zařazení na seznam světového dědictví UNESCO.

Zdaleka ne všechna z 23 zúčastněných míst jsou tak světoznámá, jako například Bad Ischl nebo Hallstatt. Menší, méně známá místa, jako je Kirchham, St. Konrad (Horní Rakousko) nebo Bad Mitterndorf (Štýrsko), se budou moci představit jako součást Hlavního města kultury. V souladu s touto myšlenkou bude program zaměřen na důležité otázky: Jak se žije zde, na alpském venkově a jak chceme žít v budoucnu? Jak se vidíme v Evropě a ve světě? Jak chceme přispět ke společné Evropě? Jak se nám daří žít uměním a kulturou jako zásadním faktorem pro rozvoj regionu?

Zajímavé programové linie

Evropské hlavní město kultury pro rok 2024, Bad Ischl, se zaměří na tyto otázky a chce prezentovat rozmanitost historicky zakořeněného i současného umění a kultury. Za podpory vysoce kvalifikovaného výboru, v němž zasedají Dr. Helga Rabl-Staler, Franz Welser-Möst a Hubert von Goisern, pracuje řada projektových skupin na programu, který ohromí návštěvníky i zdejší obyvatele a pozve je, aby se stali součástí hlavního města kultury. Ať už se bude jednat o film, fotografii, divadlo, výstavu, sympozium nebo workshop – všechny projekty najdete v jedné ze čtyř programových linií.

SÍLA A TRADICE zkoumá téma kulturní identity a objasňuje, jaké mocenské vztahy formovaly tento region. Od těžby soli přes vládu Habsburků až po nacionální socialismus. Všechny tady zanechaly svou stopu, která je cítit dodnes.

Produktivní pokládání otázek, prostor pro debaty, nové, netradiční formy kultury a umělecké formáty jsou částí PROUDU KULTURY.

SDÍLENÍ SALZKAMMERGUT – Umění cestovat, se zaměří na cestovní ruch, který je nedílnou součástí Solné komory. Témata overturismu, napětí mezi masovým turismem a udržitelným cestováním, otázka kvalitního cestovního ruchu budou také součástí programu.

Na závěr budou diskutovány otázky venkovských oblastí pod heslem GLOBALOKAL – BUILDING THE NEW. Motivem bude téma života na venkově, propojení se světem a globální práce.

Už jsme napjatí a těšíme se na Evropské hlavní město kultury Bad Ischl v Salzkammergut 2024.

Prodej vstupenek bude zahájen v září 2023. Podrobné informace o programu najdete na www.salzkammergut-2024.at

Bad Ischl v Salzkammergut: Evropské hlavní město kultury pro rok 2024

Bad Ischl – Salzkammergut Evropské hlavní město kultury 2024 © Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut 2024 GmbH

Aktuální nabídky a tipy ze Salcburska
Turistický region Rakousko poskytněte nám zpětnou vazbu a získejte nevšední zážitky z dovolené!