Jazyk
Sprachenumschaltung

Tři králové

Kašpar, Melichar a Baltazar

Sternsinger, © Martin Werner, Sternsinger Segen

Mudrci z Východu 


Každý rok 6. ledna v celém Salcbursku.

Mudrci z  Východu, tradičně označováni jako "Tři králové" jsou postavy z Matoušova evangelia. Kašpar, Melichar a Baltazar navštívili Marii, Jozefa a Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary, zlato, kadidlo a myrhu.

Na základě těchto třech darů se jim možná také později začalo říkat Tři králové. Jejich jména přinesla až pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují a objevují se až v 9. století.

Dnes v katolických zemích o svátku Zjevení Páně 6. ledna chodí děti převlečené za Tři krále od domu k domu, vybírají příspěvky na charitativní účely a píší křídou na dveře domů "C + M + B", což znamená požehnání (Christus Mansionem Benedicat).

 

SalzburgerLand

Tourismus Ges.m.b.H.
 1. Wiener Bundesstraße 23
  A- 5300 Hallwang

  Tel.: +43 662 6688 0
  Fax: +43 662 6688 66
  info@salzburgerland.com
  www.salzburgerland.com
 
Wetter Icon
Wetter Icon
Thermometer Celsius
Schönperchten © SLT / Flachgau
©http://dovolena.salzburgerland.com, Wiener-Bundesstrasse 23 5300 Hallwang bei Salzburg, Tel. +43 (0)662 6688-36, info@salzburgerland.com