Jazyk
Sprachenumschaltung

Poslové tmy

Prosinec & leden

Nikolaus mit Perchten, © TVB Filzmoos

Svatý Mikuláš


Každý rok 6. prosince po celém Salcbursku.

Svatý Mikuláš byl biskupem v Myře v blízkosti dnešní Antalyie. Už za svého života byl velice oblíbený. Proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Zemřel při pronásledování křesťanů v roce 350 př. Kr. a stal se patronem studentů, námořníků, obchodníků, pekařů a dalších. Je spojován s mnoha legendami a tradicemi. 

Součástí většiny z nich je však rozdávání dárků dětem. Svatý Mikuláš je spojován také s postavou Krista a s dobrem, oproti krampusům, kteří představují ďábla a zlé síly.

V posledních letech jsou masky krampusů na velkém vzestupu a tak je Mikuláš na některých místech doprovázen velkými postavami těchto démonů.

Kouřové noci


Každý rok 24. a 31. prosince, stejně jako 06. ledna v celém Salcbursku

V Salcbursku se udržuje dvanáct kouřových nocí. Začínají dnem svátku Tomáše (21. prosinec) a končí v den Tří králů. Podle legendy obchází domy perchta, ochránkyně opuštěných žen. V domě musí být pořádek a čisto, ale v žádném případě nesmí nikde viset prádlo na usušení.

Mnoho lidí tento zvyk dodnes udržuje a plnými doušky si užívají vánoční prázdniny, než by pracovali. S kouřící pánví se chodí od domu k domu a někdy tento obyčej bývá doplněn kropením svěcenou vodou nebo modlením s růžencem. Vysvěcení kouřem má ochraňovat dům i jeho obyvatele.
 

Anklöckeln @ meinsalzburg.com: Eine Gruppe von Jugendlichen beim Anklöckeln in Altemarkt Zauchensee

Hudební průvody


V prosinci v Altenmarktu.

Prosincové čtvrtky před Vánocemi jsou tu spojené s hlasitými průvody od domu k domu. Zpívají, hrají na hudební nástroje, říkají nejrůznější předvánoční říkanky a ohlašují příchod Ježíše Krista. Dnes jsou s tímto zvykem spojené také návštěvy a přání všeho dobrého.

www.altenmarkt-zauchensee.at

Wildejagd vom Untersberg, © TVB Gödig, Mooswaiberl Gestallt

Divoká vřava v Untersbergu


Druhý adventní čtvrtek se koná divoká vřava, jejíž tradice je spojená s pověstí souvisejí se starou vírou v boha větru a smrti Wodana a jeho válečné vojsko. To provádí v salcburském okolí své nešvary. Před takzvanou Kouřovou nocí se objeví na tajném místě, dělá rámus, hartusí, tančí za zvuku bubnů a píšťaly a poté volá na vystrašené obyvatele domů: „Štěstí dovnitř, neštěstí pryč, kolem domu prochází divoký průvod!“ K hlavním postavám divoké taškařice patří například smrtka, čarodějnice a postavy z Unterbergské pověsti.

V roce 1949 obnovená tradice je nyní udržovaná skupinou „Jung Alpenland“. Místo je dodnes drženo v utajení i díky tomu, že divoká vřava se každý rok koná v jiné obci v okolí Untersbergu.

www.groedig.net

Glöckler, © SLT, Glöckler bergab mit ihren leutenden Kopfschmuck

Zvoníci přichází


Kolem 5. ledna chodí po některých městech Solné komory, Flachgau, Ennského údolí a po Salcburku zvoníci. Jsou to Hloučky bíle oděných mužů v mohutných kápích. Vůdci mají v rukou dlouhé zvonické hole a všichni ostatní mají na koženém pásku pověšené zvonky a spony.

Zvláštním atributem jsou ale jejich různě pomalované nebo oblepené kápě různorodých forem, které jsou zevnitř osvětleny – díky nim a také bílému oblečení mají přinést světlo do tmavé zimní noci a popřát štěstí do nového roku.www.salzkammergut.at

Aperschnalzer: Quelle Wikipedia, Aperschnalzer beim schnalzen

Rupertigau a práskání bičem


Na konci ledna v Salcburku a okolí.

Když začnou práskat biče, přivolávají se dobří duchové, jaro a slunce, vyhání se zima a tma.

Jednou ročně, týden před masopustní nedělí, se setkávají aktivní "práskači bičem", aby se věnovali takzvanému Aperschnalzen. Od 2. vánočního svátku až do masopustního úterý se v malých skupinách po devíti mužích, tzv. "Passe“ vyhání zima hlasitým práskáním biče.

Muži se postaví do dlouhé řady a začnou práskat bičem  tak, aby práskání probíhalo co možná přesně v určitém taktu. V ideálním případě se biči dosáhne v určitých intervalech vždy stejný zvuk. Za účastníky, v oddělené místnosti, sedí sedm soudců, kteří posuzují um skupiny podle svého sluchu.

www.salzburg-umgebung.com

 

SalzburgerLand

Tourismus Ges.m.b.H.
 1. Wiener Bundesstraße 23
  A- 5300 Hallwang

  Tel.: +43 662 6688 0
  Fax: +43 662 6688 66
  info@salzburgerland.com
  www.salzburgerland.com
 
Wetter Icon
Wetter Icon
Thermometer Celsius
Schönperchten © SLT / Flachgau
©http://dovolena.salzburgerland.com, Wiener-Bundesstrasse 23 5300 Hallwang bei Salzburg, Tel. +43 (0)662 6688-36, info@salzburgerland.com