Regiony
Rezerwuj
Język
PL
Magnolie na Makartplatz © SalzburgerLand Tourismus, Michael Groessinger

Koronawirus

Aktualne informacje o sytuacji pandemicznej w Austrii i na Ziemi Salzburskiej

W całej Austrii działają bez ograniczeń restauracje, hotele, obiekty kulturalne i rozrywkowe oraz kolejki linowe. Władze Austrii zniosły w połowie kwietnia prawie wszystkie reżimy sanitarne. Poniżej znajdziesz przegląd aktualnych zasad bezpieczeństwa, obowiązujących podczas urlopu.

1. Zasady obowiązujące w Austrii od 16 kwietnia 2022

W związku ze spadkiem liczby infekcji Covid-19 władze Austrii,po konsultacjach z ekspertami, zadecydowały o zniesieniu prawie wszystkich obostrzeń covidowych. Od 16 kwietnia do 8 lipca 2022 obowiązują następujące zasady:

Przegląd zasad w skrócie:

 • Lokale nocne i bary działają bez ograniczeń i reżimów sanitarnych.
 • Maski FFP2 obowiązują już tylko w obszarach wrażliwych, takich jak domy seniora, szpitale, domy opieki społecznej, w środkach komunikacji publicznej oraz na dworcach i przystankach, a także w handlu spożywczym, w aptakch, bankach, urzędach pocztowych itp.
 • Koncepcja prewencyjna i osoba odpowiedzialna za zarządzanie epidemią wymagane są w przypadku imprez i zgromadzeń z uczestnictwem powyżej 500 osób.
 • W obiektach sportowych i rekreacyjnych zniesione zostają kontrole certyfikatów kowidowych (3 G)
 • Zniesony zostaje nakaz zachowania odstępu społecznego.
 • Zniesiony zostaje obowiązek rejestracji gości w lokalach gastronomicznych.
 • Zniesiony zostaje nakaz noszenia masek FFP2 w autokarach turystycznych, na statkach wycieczkowych oraz w kolejkach górskich: linowych i zębatych.
 • Zasłanianie ust i nosa maskami FFP2 poza obszarami wrażliwymi jest zaleceniem.

Certyfikat covidowy:

 • dla osób zaszczepionych potrójną dawką przedłużenie ważności certyfikatu z 9 na 12 miesięcy
 • dla osób zaszczepionych podwójną dawką i z przebytą infekcją: przedłużenie ważności certyfikatu z 9 na 12 miesięcy
 • dla osób zaszczepionych tylko podwójną dawką lub tylko po przebytej infekcji: ważność certyfikatu wynosi 6 miesięcy

Maski FFP2

 • obowiązują w “obszarach wrażliwych” takich jak szpitale, domy opieki społecznej, domy seniora,
 • w środkach transportu publicznego włącznie z przystankami i stacjami kolejowymi,
 • w handlu spożywczym, aptekach, bankach, urzędach pocztowych itp.
 • Maski nie obowiązują na statkach turystycznych, w autokarach oraz w kolejkach górskich: linowych i zębatych

Hotele i gastronomia:

 • Nie ma obowiązku noszenia masek FFP2 w obektach noclegowych i lokalach gastronomicznych, natomiast zaleca się noszenie.
 • W nocnych lokalach gastronomicznych nie wymagany jest certyfikat covidowy (Zasada 3-G)

Wjazd do Austrii z Polski

Przy wjeździe do Austrii  należy spełniać następujące warunki:

 • Posiadanie certyfikatu covidowego potwierdzającego status 3-G
  Wjazd do Austrii możliwy jest tylko z ważnym certyfikatem potwierdzającym statusu 3-G, tzn. zaszczepienie, przebycie infekcji lub negatywny wynik testu, a ponadto uznawany jest też atest lekarski. Test PCR ważny jest 72 godziny, test antygenowy – 24 godziny. Dokumenty te muszą być wystawione w języku niemieckim lub angielskim. Osoby nie posiadające certyfikatu mają obowiązek zarejestrowania się przed przyjazdem w systemie Pre-Travel-Clearance, a po wjeździe na teren Austrii udać się bezzwłocznie na 10-dniową kwarantannę. Kwarantannę można zakończyć w momencie uzyskania negatywnego wyniku testu.
 • Warunki wjazdu dla dzieci uzależnione są od wieku: dzieci do ukończonego 12-go roku życia nie muszą posiadać świadectwa statusu 3-G; w przypadku rejestracji w systemie Pre-Travel-Cleance rodziców lub opiekunów należy zarejestrować także dziecko; w przypadkuz kwarantanny dla rodziców lub opiekunów, kwaranntannie podlega także dziecko, a jego kwarantanna kończy się w momencie zakończenia kwarantanny dorosłych.
 • Dzieci od 12 roku życia: podlegają regularnym zasadom wjazdu (przedłożenie zaświadczenia o statusie 3-G lub rejestracja i kwarantanna). Jeśli dziecko uczęszcza do szkoły, jego książeczka szkolna lub wakacyjna “Ninja Pass” jest równoznaczna z certyfikatem potwierdzającym 3-G.

Powrót do Polski z Austrii

W dniu 28.2. władze Poslski ogłosiły zniesienie wszystkich ograniczeń związanych z Covid-19, zarówno w przypadku wjazdu z krajów Unii Europejskich, jak i z krajów trzecich. Przy wjeździe na teren Polski nie są od tego dnia wymagane ani certyfikaty covidowe, ani zaświadczenia o przebyciu infekcji, ani testy. 

2. Jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa

Infekcja COVID-19 przebiega często bezobjawowo lub z łagodnymi symptomami,  a czasem przypomina zwykłe przeziębienie. Częstymi objawami są: gorączka, suchy kaszel, utrata smaku i węchu, bóle głowy, bóle stawowo-mięśniowe i problemy z oddychaniem. W cięższych przypadkach może dojść do zapalenia płuc lub niewydolności układu oddechowego. Jeśli podejrzewasz u siebie lub bliskich infekcję koronawirusem, zadzwoń pod nr tel. 1450 w celu wyjaśnienia daleszego postępowania. Bezwzględnie unikaj miejsc publicznych, nie idź na wizytę do lekarza ani do przychodni i nie korzystaj z komunikacji publicznej!

Szczepionka Johnson & Johnson – nowe zasady pobytu w Austrii od 3 stycznia 2022

3. Zasada 2G, 2G+ i 3G

Zasada 3G (zasada obowiązująca aktualnie)

 • Zasada 3-G oznacza wstęp dla osób zaszczepionych (Geimpft), ozdrowieńców (Genesen) i przetestowanych (Getestet).

Co oznacza 2G

 • Zasada 2G oznacza wstęp tylko dla osób zaszczepionych (Geimpft) i ozdrowieńców (Genesen).
 • Tam, gdzie obowiązuje 2G nie są uznawane testy antygenowe i testy PCR

Co oznacza zasada 2G+

 • Zasada 2G+ oznacza wstęp dla osób z dowodem 2G, posiadających dodatkowo aktualny, negatywny test PCR

Kogo dotyczy 2G

 • Zasada 2G dotyczy wszystkich osób, które ukończyły wiek ustawowego obowiązku szkolnego (15 lat) i które mają możliwość przyjęcia szczepionki.
 • Wyjątek stanowią osoby, u których istnieją przeciwwskazania zdrowotne do przyjęcia szczepionki oraz dzieci do 12 roku życia. Wśród młodzieży do 15 lat uznawany jest w ramach 2G “Ninja-Pass”, w którym rejestrowane są testy wykonane w szkole.

4. Szczepienia

Status osoby zaszczepionej osiąga się:

 • od 14 dnia po przyjęciu drugiej dawki szczepionki dwudawkowej (przez maksymalnie 270 dni od przyjęcia drugiej dawki)
 • od 22 dnia przyjęcia szczepionki jednodawkowej (przez maksymalnie 270 dni od przyjęcia szczepionki, od 3 stycznia obowiązkowa jest druga dawka)
 • jeśli co najmniej 21 dni przed przyjęciem szczepionki istniał pozytywny wynik PCR
 • po pierwszej dawce szczepionki, jeśli przechodziło się COVID-19 (przez maksymalnie 270 dni od przyjęcia szczepionki)
 • trzecia dawka szczepionki zalecana jest po upływie 4 miesięcy. W przypadku jednej dawki szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen® firmy Johnson&Johnson: druga dawka będzie wymagana od początku stycznia 2022 (preparatem firmy  BioNTek lub Moderna).
 • Osoby, które przyjęły preparat Johnson & Johnson uznane są za w pełni  zaszczepione tylko pod warunkiem, że przyjęły drugą dawkę szczepionki w postaci preparatu mRNA.
 • Osoby, które przeszły infekcję koronawirusem po zaszczepieniu się preparatem Johnson & Johnson posiadają pełną immunizację.
 • W Austrii druga i trzecia dawka ważne są od dnia przyjęcia szczepienia!

Akceptowane preparaty szczepionkowe:

 • Cormirnaty firmy BioNTech & Pfizer: dwie dawki
 • Covid-19 Vaccine Moderna: dwie dawki
 • Vaxzevria firmy AstraZeneca (wcześniej COVID-19 Vaccine AstraZeneca®): 2 dawki
 • COVID-19 Vaccine Janssen® firmy Johnson&Johnson: 1 dawka (od 3 stycznia 2022 konieczna jest druga dawka przypominająca preparatem mRNA)
 • Sinovac-CoronaVac vaccine, SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated: 2 dawki
 • Nowe preparaty szczepionkowe dopuszczone przez WHO i EMA:
  COVAXIN/BBV152 firmy Bharat Biotech International Ltd
  COVOVAX/NVX-CoV2373 firmy Serum Institute of India Pvt. Ltd
  NUVAXOVID/NVX-CoV2373 firmy Novavax CZ a.s.
 • Sputnik nie uznawany w Austrii: Osoby zaszczepione dwiema dawkami preparatu Sputnik, które następnie przyjęły trzecią dawkę w postaci preparatu Biontech/Pfizer nie są w Austrii uznane za w pełni zaszczepione
 • Nowe pojęcia w terminologii covidowej:
  • Booster – dawka przypominająca szczepionki
  • Geboostet – osoba, która została w pełni zaszczepiona i dodatkowo przyjęła dawkę przypominającą szczepionki. Osoby podwójnie zaszczepione, które w ciągu ostatnich 180 dni przeszły infekcję koronawirusem, posiadają także status “geboostet”.

5. Przebycie infekcji koronawirusa

Status ozdrowieńca ma osoba,

 • która posiada atest lekarski lub
 • zaświadczenie z sanepidu w języku niemieckim lub angielskim o przebytej infekcji koronawirusa w ciągu ostatnich 6 miesięcy (180 dni)

Więcej informacji o zasadach “Bezpiecznej Gościnności” znajdziesz tutaj w języku angielskim!

Austria, kraj wymarzonego urlopu przekaż nam swoją opinię i wygraj wyjątkowy urlop!