Regiony
Rezerwuj
Język
PL

Koronawirus

Aktualne informacje i odpowiedzi na najczęstsze pytania

Tutaj znajdziesz informacje o aktualnej sytuacji i odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące COVID-19 w Austrii, z wyszczególnieniem Ziemi Salzburskiej. Po lockdownie nasz region powrócił do względnej normalności i życia bez większych ograniczeń. Było to możliwe dzięki przemyślanemu i terminowemu wdrożeniu niezbędnych ograniczeń, reżimów i obostrzeń. Przestrzegając ich, Austrii i Ziemi Salzburskiej udaje się utrzymać liczbę zakażeń koronawirusem na jak najniższym poziomie, a goście z większości krajów europejskich mogą tu przyjeżdżać. Cieszymy się, że Polacy także należą do tej grupy! Hotele, restauracje, instytucje kulturalne, kolejki linowe, baseny, uzdrowiska i inne obiekty rekreacyjne są otwarte. Aby chronić zdrowie swoje i innych, po prostu postępujmy zgodnie z obowiązującycmi instrukcjami i zaleceniami!

Ziemia Salzburska należy do całorocznych regionów turystycznych. Goście z całego świata odwiedzają ją o każdej porze roku, aby wypocząć od codziennego stresu i zregenerować siły fizyczne i psychiczne. Tu cieszą się kontaktem z alpejską przyrodą, góram, lasami i jeziorami. Tu zażywają zdrowego ruchu na świeżym powietrzu, przemierzając szlaki wędrowne, jeżdżąc na rowerze i szusując na nartach. Tu korzystają z oferty kulturalnej i zwiedzają zabytki.

Na niniejszej stronie będziemy informować Państwa o aktualnej sytuacji związanej z COVID-19 i aktualnych środkach przeciwdziałania koronawirusowi w Austrii i na Ziemi Salzburskiej. Ponieważ jednak sytuacja jest dynamiczna i może się nieoczekiwanie zmieniać, mimo największej staranności, nie jesteśmy w stanie zagwarantować stuprocentowej prawidłowości i kompletności naszych informacji. Nie mniej jednak zadaliśmy sobie trud i zebraliśmy najważniejsze zagadnienia, które pomogą Państwu przygotować się dobrze do urlopu na Ziemi Salzburskiej! A oto opisane poniżej tematy:

 • Aktualne reżimy sanitarne dla Ziemi Salzburskiej
 • Informacje ogólne
 • Sygnalizacja zagrożenia epidemiologicznego
 • Zasłanianie ust i nosa
 • Jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa
 • Podróże do Austrii
 • Hotele i restauracje
 • Rezygnacja z pobytu
 • Imprezy kulturalne i rozrywkowe
 • Sezon narciarski a COVID-19

Reżimy sanitarne w Austrii i na Ziemi Salzburskiej
od 24.10. przez okres 4 tygodni

Poniższe reżimy sanitarne służyć mają zahamowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, uniknięciu wprowadzeniu ponowego lockdownu, a także uniknięciu wydawania przez inne państwa ostrzeżeń przed podróżymi na Ziemię Salzburską.

Generalny obowiązek zachowania dystansu 1 metra w miejscach publicznych

 • Powraca obowiązek zachowania dystansu społecznego wszędzie (np. także w miejscach publicznych na wolnym powietrzu).
 • Zachowanie dystansu społecznego nie jest obowiązkowe w przypadku grupy znajomych do 6 osób, którym może towarzyszyć maks. 6 osób nieletnich (w sumie maks. 12 osób).

Zakaz zasłaniania twarzy przyłbicami

 • Plastikowe przyłbice zasłaniające całą lub część twarzy uznane zostały za niewystarczające i nie mogą zasępować maseczek na nos i usta.
 • Okres przejściowy na przestawienie się z przyłbicy na maseczkę trwa do 7 listopada 2020.

Zaostrzenia dotyczące imprez bez wyznaczonych i wskazanych miejsc siedzących

 • Maks. liczba uczestników na wolnym powietrzu: 12 osób dorosłych (zamiast, jak dotychczas, 100).
 • Maks. liczba uczestników w pomieszczeniach zamkniętych: 6 osób dorosłych (zamiast 10); przy czym dorosłym może towarzyszyć maks. 6 osób nieletnich (w sumie maks. 12 osób).
 • Generalny obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką (także na wolnym powietrzu).

Zaostrzenia dotyczące imprez z wyznaczonymi i przydzielonymi miejscami

 • Maks. liczba uczestników na wolnym powietrzu: 1500 osób (zamiast, jak dotychczas, 3000).
 • Maks. liczba uczestników w zamkniętych pomieszczaniach: 1000 osób (zamiast 1500).
 • Imprezy od 250 uczestników muszą zostać zgłoszone.
 • Generalny obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką (także podczas imprez na wolnym powietrzu)
 • Podawania napojów i jedzenia jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach: np. kiedy impreza trwa dłużej niż trzy godziny.

Zaostrzenia sanitarne w gastronomii

 • Maks. liczba gości na wolnym powietrzu: 12 osób dorosłych, przy czym dorosłym może towarzyszyć maks. 6 osób nieletnich (maks. liczba osób: 18)
 • Maks. liczba gości w zamkniętym pomieszczeniu: 6 osób dorosłych, przy czym dorosłym może towarzyszyć maks. 6 osób nieletnich (maks. liczba osób: 12)
 • Lokale od 50 miejsc muszą przedłożych koncepcję prewencyjną.
 • Zabrania się spożywania napojów alkoholowych  w promieniu 50 m od lokalu gastronomicznego po godzinie zamknięcia.
 • Lokale gastronomiczne zamykane są najpóźniej o godz. 22.00. Godzina ta nie obowiązuje jedynie przyhotelowych restauracji w przypadku gości hotelowych.
 • Lokale gastronomiczne zobowiązane są do rejestracji gości (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, nr stolika)
 • Konsumpcja możliwa jest jedynie przy stolikach. Wyjątek stanowią budki z kiełbaskami, stoiska na targowisku, stoiska z ponczem,

Na Ziemi Salzburskiej i w Austrii zasłanianie ust i nosa maseczką obowiązuje także w takich miejscach publicznych, jak: stacje metra, perony, przystanki autobusowe i lotniska (także na wolnym powietrzu, wszędzie, gdzie zbierają się ludzie)!

Miejscowość Kuchl w okręgu Tennegau została objęta kwarantanną. Obiekty noclegowe i restauracje pozostają tymczasowo zamknięte. Wjazd i wyjazd do miejscowści dozwolone są tylko w wyjątkowych, określonych postanowieniami sytuacjach.

Powyższe kroki sanitarne mają ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa oraz zapobiec wprowadzeniu ponowego lockdownu, a także uniknąć wydawania przez inne państwa ostrzeżeń przed podróżymi na Ziemię Salzburską.

Informacje ogólne

Sygnalizacja świetlna zagrożenia epidemiologicznego

W Austrii opracowano  czterostopniową sygnalizację świetlną, informującą o skali zagrożenia epidemiologicznego w poszczególnych rejonach kraju. Znajdziesz ją na stronie Austriackiego Ministerstwa Zdrowia. Dzięki niej szybko dowiesz się o poziomie ryzyka zakażenia w miejscu, do którego się wybierasz. Tu znajdziesz mapę koronawirusa oraz informacje o obostrzeniach obowiązujących w poszczególnych miejscach, a także wytyczne co do środków zapobiegawczych w poszczygólnych branżach – w tym w branży turystycznej i rekreacyjnej.
Do oceny sytuacji wykorzystuje się następujące dane: liczbę pozytywnych testów na danym terenie, rozwój wzrostów i spadków zachorowań, analizę ognisk zakaźnych i powiązań poszczególnych przypadków oraz dostępność łóżek szpitalnych i możliwość intensywnej terapii. Oceną i aktualizacją wskaźników zajmuje się komisja, która raz w tygodniu analizuje sytuację epidemiczną na poziomie kraju, landów i powiatów i przyznaje następujące kolory symbolizujące poszczególne stopnie zagrożenia:

 • czerwone światło oznacza bardzo wysokie ryzyko, liczne ogniska zakaźne, rozprzestrzenianie się na dużym obszarze;
 • pomarańczowe światło oznacza wysokie ryzyko, kumulację przypadków nie dających się przyporządkować konkretnym ogniskom;
 • żółte światło: średnie ryzyko, odosobnione przypadki, których źródło i sposób rozprzestrzeniania są znane (głównie przez ogniska);
 • zielone światło oznacza niskie ryzyko, odosobnione przypadki, odizolowane ogniska.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Austriackiego Ministerstwa Zdrowia. Sygnalizację świetlną dla regionów Ziemi Salzburskiej znajdziesz tutaj.

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych

Noszenie maseczek lub inna forma szczelnego zasłaniania ust i nosa obowiązuje w następujących miejscach:

 • w supermarketach i w handlu,
 • w sektorze usługowym, a także np. w ogólnodostępnych miejscach w hotelach,
 • w szkołach, z wyjątkiem klas lekcyjnych,
 • w urzędach i budynkach użyteczności publicznej,
 • w lokalach gastronomicznych (obowiązek dotyczy personelu i gości przemieszczających się po lokalu, natomiast nie dotyczy gości siedzących przy stołach i konsumujących)
 • na targowiskach i targach, także na otwartej przestrzeni,
 • we wszystkich środkach komunikacji publicznej i taksówkach, a także w kolejkach linowych, autokarach turystycznych i w kabinach statku,
 • w aptekach, domach opieki społecznej, placówkach ochrony zdrowia i sanatoriach,
 • na demonstracjach, jeśli nie można zachować 1 metra odstępu od innych.

Wyjątek stanowią dzieci do 6 lat i osoby z przeciwwskazaniami zdrowotnymi.

Od 7 listopada przyłbice zasłaniające całą lub część twarzy nie mogą zastępować ciasno przylegających osłon na usta i nos, takich jak np. maseczki 

Jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa

Infekcja COVID-19 przebiega często bezobjawowo lub z łagodnymi symptomami,  a czasem przypomina zwykłe przeziębienie. Częstymi objawami są: gorączka, suchy kaszel, utrata smaku i węchu, bóle głowy, bóle mięśni, i problemy z oddychaniem. W cięższych przypadkach może dojść do zapalenia płuc lub niewydolności układu oddechowego. Jeśli podejrzewasz u siebie lub bliskich infekcję koronawirusem, zadzwoń pod nr tel. 1450 w celu wyjaśnienia daleszego postępwania. Bezwzględnie unikaj miejsc publicznych, nie idź na wizytę do lekarza ani do przychodni i nie korzystaj z komunikacji publicznej!

Podróże do Austrii

Granice Austrii są znów otwarte dla obywateli większości państw europejskich, do których należy także Polska. Dla tych państw obowiązuje prawo swobodnego przepływu osób, czyli te zasady, które istniały przed wybuchem pandemii. Nie jest wymagana ani  14-dniowa kwarantanna, ani negatywny test na COVID-19! Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i może przynieść zmiany, zanim wybierzesz się w podróż, sprawdź jak wygląda. Szczegółowe informacje o podróżach do Austrii znajdziesz na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
O aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Austrii informuje na swoich stronach Austriackie Ministerswo Zdrowia i Polityki Socjalnej oraz Ministerstwo Gospodarki, Regionów i Turystyki
Informacje o sytuacji na Ziemi Salzburskiej znadziesz w języku niemieckim tutaj.

Hotele i restauracje

Aby zapewnić turystom bezpieczny wypoczynek w Austrii, austriacki rząd ferederalny sworzył inicjatywę, która pozwala zatrudnionym w gastronomii, hotelarstwie, na placach kempingowych i w schroniskach młodzieżowych przeprowadzać regularne, bezpłatne testy na obecność wirusa SARS-Cov-2. Wyniki tych testów są transparentne dla gości i publikowane. Więcej informacji o inicjatywie „Bezpieczna Gościność” znajdziesz tutaj.

Lokale gastronomiczne

W restauracjach i schroniskach narciarskich obowiązują reżimy sanitarne w postaci zapewnienia odpowiednich odstępów między stolikami lub ścianek działowych oraz dezynfekcja sanitarna.  Personel jest zobligowany do zasłaniania ust i  nosa. Od 21 września przy jednym stoliku może zasiąść maksymalnie 10 osób. Lokale gastronomiczne mogą być otwarte w godz. od 5:00 rano do 22:00 wieczorem.

Wchodząc do lokalu i udając się do stolika powinniśmy zachować odstęp co najmniej 1 metra do osób, które nie są naszymi domownikami lub nie należą do grupy, z którą przyszliśmy. Wchodząc i opuszczając lokal należy nosić maseczkę. Maseczka nie jest wymagane jedynie od osób siedzących przy stoliku i konsumujących. Napoje i potrawy mogą być konsumowane wyłącznie przy stolikach. W lokalach samoobsługowych konsupcja musi się odbywać z dala od miejsca wydawania posiłków.

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia, zaleca się wcześnijszą rezerwację miejsc w restauracjach i płatność bezkontaktową.

Hotele i obiekty gościnne

W pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich jak hol hotelowy czy świetlica, obowiązuje noszenie maseczek. Należy też zachować odstęp co najmniej 1 metra w stosunku do osób, które z nami nie mieszkają lub nie podróżują w jednej grupie. Odstęp nie jest konieczny, jeżeli zapewnione są inne środki zapobiegawcze, takie jak ścianka działowa z plexi. W hotelowej gastronomii obowiązują identyczne zasady jak w innych lokalach gastronomicznych, patrz wyżej. Nocowanie w salach wieloosobowych jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy goście mieszkają na co dzień pod jednym dachem lub możliwe jest zachowanie odstępu minimum 1,5 m, albo w sali zainstalowano ścianki dzielące z plexi.

Korzystając z basenów i zapleczy spa w hotelach należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny i dystansu społecznego. Te zasady obowiązują także w innych obiektach, takich jak zabytki, kryte baseny, termy oraz obiekty sportowo-rekreacyjne.

Zasłanianie nosa i ust jest wymagane generalnie w zamkniętych pomieszczeniach, np. w hali wejściowej czy w garderobie. Wyjątek stanowią prysznice i hala pływalni w czasie uprawiania sportu. Wszędzie należy zachować dystans społeczny. Te same zasady obowiązują w studiach fitness.

Rezygnacja z pobytu

Niestety , nie istnieją generalne postanowienia w sprawie warunków i kosztów rezygnacji z zarezerwowanego pobytu. Jednak wiele salzburskich obiektów gościnnych nie pobiera w tym czasie opłat z tytułu rezygnacji z pobytu. W razie rezygnacji zwróć się najpierw przede wszystkim do swoich gospodarzy. Europejskie Centrum Konsumentów w Austrii stworzyło gorącą infolinię na tę szczególną sytuację. W razie pytań skontaktuj się z 0043 1 5887781 lub zajrzyj na stronę www.europakonsument.at

Imprezy kulturalne i rozrywkowe

Ograniczenia

 • W imprezach bez oznaczonych i przydzielonych miejsc siedzących może uczestniczyć do 50 osób w zamkniętym pomieszczeniu lub do 100 osób w przestrzeni otwartej.
 • W imprezach z oznaczonymi i przydzielonymi miejscami siedzącymi może uczestniczyć do 1500 osób w zamkniętym pomieszczeniu lub do 3000 osób w przestrzeni otwartej.
 • Od 21 września w prywtnych imprezach w zamkniętym pomieszczeniu może uczestniczyć maksymalnie 10 osób.

Odwołane imprezy

Nie ma stuprocentowej pewności, czy zaplanowana impreza faktycznie się odbędzie. Niektórzy organizatorzy ustalili już z góry terminy zastępcze, inni czekają z decyzją na rozwój sytuacji. Prosimy Państwa o cierpliwość i sprawdzanie aktualnego statusu imprezy na stronach danego organizatora. Wszyscy organizatorzy otrzymują na bierząco informacje od sanepidu, wdrażają wytyczne i stosują się do obostrzeń i ograniczeń.

Baseny, termy, obiekty sportowo-rekreacyjne

Ze stref kąpielowych i SPA w termach publicznych i na basenach można korzystać przy zachowaniu podstawowych wytycznych dotyczących higieny i odstępu społecznego. Zasada ta ma też zastosowanie w w innych obiektów rekreacyjnych, muzeach i zabytkach. Zasłanianie ust i nosa obowiązuje generalnie w zamkniętych pomieszczeniach, jak np. w hali wejściowej czy w garderobie, podobnie jak odstęp co najmniej 1 metra od innych osób. Maseczek nie trzeba nosić pod prysznicem i podczas uprawiania sportu.

Dostęp do basenów i strefy SPA jest limitowany, jeśli nie ma możliwości zachowania odstępu 1 metra między gośćmi. Podobne zasady dotyczą sal fitness, innych obiektów sportowo-rekreacyjnych, muzeów i zabytków.

Sezon narciarski

Tego roku wszystko będzie inne niż zwykle, ale nawet najbardziej niespodziewane sytuacje nie mogą na Ziemi Salzburskiej przyćmić naszej miłości do zimy i tęsknoty za śniegiem. Wręcz przeciwnie! W takich czasach jak te natura zaczyna odgrywać nadrzędną rolę. W końcu przebywanie na łonie przyrody i ruch na zdrowym, świeżym powietrzu należą teraz do najbardziej dobroczynnych i najbezpieczniejszych form spędzania czasu wolnego. Ośrodki narciarskie, baza noclegowa i gastronomia są w trakcie przygotowań do inauguracji sezonu narciarskiego 2020/21. Z obecnego punktu widzenia nie ma przeciwwskazań do nieograniczonego ruchu narciarskiego! Nie mniej jednak obowiązywać tu będą pewne obostrzenia, a gospodarze muszą zapewnić wdrożenie reżimów sanitarnych zmniejszających do minimum ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Najrozsądniejszą formą wypoczynku w czasach pandemii jest przybywanie na wolnej przestrzeni, świeżym powietrzu, na łonie natury © SalzburgerLand Tourismus

Zasłanianie ust i nosa

Noszenie maseczek lub inny sposób zakrywania ust i nosa obowiązuje we wszystkich środkach transportu zbiorowego, czyli także w skibusach, w kabinach i gondolach kolejek linowych, na wyciągach krzesełkowych, a także przy kasach oraz w stacjach kolejek i wyciągów. Na stokach narciarskich nie ma obowiązku noszenia maseczek.

Dezynfekcja rąk

Możliwość dezynfekcji rąk istnieje we wszystkich toaletach oraz w wielu miejscach na stokach, gdzie gromadzą się narciarze.

Zwrot kosztów karnetów narciarskich w razie lockdownu spowodowanego epidemią koronawirusa

W razie odgórnego zamknięcia terenów narciarskich w regionach związku karnetowego Super Ski Card w trakcie sezonu narciarskiego, obowiązują następujące zasady zwrotu kosztów:

 • Karta sezonowa: za każdy wykorzystany dzień od ceny karty zostanie odjęta obowiązująca cena karnetu jednodniowego danej kategorii, a różnica zostanie zwrócona. Karta wykorzystana przez 15 dni nie podlega zwrotowi.
 • Abonament na wybrane dni: Niewykorzystane dni mogą zostać przeniesione na następny sezon.
 • Karnety narciarskie: zwrot za niewykorzystane dni, licząc od ostatniego dnia korzystania z karty.
 • Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj!

Również koszty karnetów związku karnetowego Ski amadé będą zwracane stosownie do stopnia niewykorzystania, jeśli ośrodki narciarskie zostaną odgórnie zamknięte. Więcej na tych stronach!

Gondole i kabiny kolei linowych oraz wyciągi narciarskie

 • Gondole są wietrzone podczas jazdy.
 • Wszystkie kolejki linowe i wyciągi są regularnie dezynfekowane
 • Kolejki linowe są środkami transportu publicznego, w związku z czym obowiązują w nicht te same zasady, które dotyczą komunikacji publicznej.
 • Pracownicy kolei linowych przechodzą jednolite szkolenia z wytycznych i obostrzeń mających przeciwdziałać rozwojowi koronawirusa. W każdej spółce wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za planowanie i wdrażanie tych wytycznych.
 • Pracownicy kolei górskich przechodzą regularne badania stanu zdrowia i w razie konieczności także testy. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z gośćmi noszą osłonę na usta i  nos lub znajdują się za ścianką z plexi.

Schroniska narciarskie i gastronomia

W gastronomi omuszą być zapewnione odpowiednie odstępy między stolikami lub ścianki dzielące (np. szklane lub z plexi). Obsługa lokalu zobligowana jest do noszenia osołony na usta i nos. Przy jednym stole może zasiadać maksymalnie 10 osób. Wszystkie lokale obowiązują ustawowe godzina otwarcia: między 5.00 rano a 22.00 wieczorem.

Goście siedzący przy stolikach i konsumujący nie muszą zasłaniać ust i nosa. Jest to konieczne przy wchodzeniu do lokalu i opuszczaniu stolika. W tych sytuacjach należy także zachować odstęp co najmniej 1 metra w stosunku do osób nie mieszkających z nami pod jednym dachem  lub nie należących do jednej grupy odiwedzających.

Napoje i potrawy podawane są do stolików i konsumowane przy stolikach. Samoobsługa jest dopuszczalna, jeżeli mogą zostać zachowane zasady higieny służące minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji, a personel lokalu dba o to, aby konsumpcja nie odbywała się w pobliżu miejsca wydawania posiłków.

Noclegi w salach wieloosobowych są możliwe, jeśli dotyczą osób mieszkających pod jednym dachem, jeśli jest możliwe zachowanie odstępu co njamniej 1,5 metra od innych gości lub jeśli sala jest wyposażona w ścianki dzielące.

 

Podstawowe zasady higieny

Poniższe zasady obowiązują ogólnie i pomagają w walce z koronawirusem!

 1. Zachowaj co najmniej 1 metr odstępu społecznego.
 2. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
 3. Będąc wśród ludzi, zasłaniaj usta i nos.
 4. Myj ręce kilka razy dziennie.
 5. Kichaj i kaszl w husteczkę higieniczną lub w zgięcie łokcia.
Podobne artykuły
Austria, kraj wymarzonego urlopu przekaż nam swoją opinię i wygraj wyjątkowy urlop!