Regiony
Rezerwuj
Język
PL
Droga Zimo, jestem w drodze do Ciebie. © SalzburgerLand Tourismus

Koronawirus

Aktualne informacje o sytuacji pandemicznej w Austrii i na Ziemi Salzburskiej

W całej Austrii działają bez ograniczeń restauracje, hotele, obiekty kulturalne i rozrywkowe oraz kolejki linowe. Władze Austrii zniosły prawie wszystkie reżimy sanitarne. Poniżej znajdziesz przegląd aktualnych zasad bezpieczeństwa, obowiązujących podczas urlopu. Niektóre landy Austrii wprowadziły dodatkowe obostrzenia, jednak zasady obowiązujące na Ziemi Salzburskiej nie odbiegają od zasad federalnych.

1. Aktualne środki bezpieczeństwa od 1 sierpnia 2022

Ze względu na właściwości wariantu Omikron sytuacja epidemiologiczna w Austrii uległa zasadniczej poprawie, przez co możliwym stało się odejście w przypadku infekcji SARS-CoV-2 od obowiązku kwarantanny. Od 1 sierpnia 2022 kwarantanna zastąpiona została 10-dniowymi ograniczeniami w przestrzeni publicznej. W dalszym ciągu podtrzymany zostaje obowiązek zgłaszenia infekcji do sanepidu (Gesundheitsamt).

Osoby z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2 obowiązuje przestrzeganie następujących zasad:

a) Obowiązek noszenia maski FFP2:

 • poza przestrzenią prywatną (w zamkniętych pomieszczeniach, kiedy nie można uniknąć kontaktu z innymi osobami, na wolnym powietrzu, jeśli nie ma możliwości zachowania odstępu 2 metrów)
 • w komunikacji publicznej
 • w prywatnych pojazdach, jeśli przebywają w nich inne osoby
 • w przestrzeni prywatnej (w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli przebywają w nich osoby z zewnątrz; na wolnej przestrzeni, jeśli nie ma możliwości zachowania 2 metrów odstępu)

b) Zakaz odwiedzania miejsc zakwalifikowanych jako wrażliwe, w których przebywają osoby wysokiego ryzyka (np. domy opieki społecznej, domy seniora, instytucje ochrony zdrowia). Wyjątek stanowią pracownicy i pensjonariusze tych obiektów.

Wcześniejsze zwolnienie z obligatoryjnych ograniczeń w przestrzeni publicznej możliwe jest od 5-go dnia infekcji. Warunkiem jest wykonanie testu PCR i jego negatywny wynik lub wartość CT większa/równa 30.

Zasadniczo dozwolone jest chodzenie do pracy i wykonywanie pracy, pod warunkiem, że w miejscu pracy  możliwe jest ciągłe noszenie maski FFP2 i przestrzeganie odpowiednich środków ochronnych i higienicznych. Osoby, które czują się chorę mają oczywiście prawo do zwolnienia lekarskiego. W przypadku COVID-19 zwolnienie lekarskie można również uzyskać telefonicznie.

Zasady dotyczące zgromadzeń:

W przypadku imprez i zgromadzeń z udziałem ponad 500 osób konieczne jest powołanie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie pandemią i przygotowanie koncepcji prewencyjnej.

Zasady dotyczące gastronomii:

Osoby z infekcją muszą nosić w gastronomii maskę FFP2, natomiast nie mogą konsumować potraw i napojów. Oznacza to, że osoby z infekcją mogą wchodzić do obiektów gastronomicznych, by zabrać dania na wynos.

2. Przegląd zasad bezpieczeństwa dla osób bez infekcji:

 • Lokale nocne i bary działają bez ograniczeń i reżimów sanitarnych.
 • Maski FFP2 obowiązują już tylko w obszarach wrażliwych, takich jak domy seniora, szpitale, domy opieki społecznej,
 • Koncepcja prewencyjna i osoba odpowiedzialna za zarządzanie epidemią wymagane są w przypadku imprez i zgromadzeń z uczestnictwem powyżej 500 osób.
 • W obiektach sportowych i rekreacyjnych nie ma kontroli certyfikatów kowidowych (3 G)
 • Nie ma nakazu zachowania odstępu społecznego.
 • Nie ma obowiązku rejestracji gości w lokalach gastronomicznych.
 • Nie ma nakazu noszenia masek w FFP2 komunikacji publicznej, w autokarach turystycznych, na statkach wycieczkowych oraz w kolejkach górskich: linowych i zębatych.
 • Zasłanianie ust i nosa maskami FFP2 poza obszarami wrażliwymi jest zaleceniem

3. Wjazd do Austrii z Polski i powrót z Austrii do Polski

 • Przy wjeździe do Austrii z Polski, jak i z innych państw Uni Europejskiej, nie ma już obowiązku rejestracji, posiadania Paszportu Covidowego, ani obowiązku kwarantanny.
 • W dniu 28.2. władze Polski ogłosiły zniesienie wszystkich ograniczeń związanych z Covid-19, zarówno w przypadku wjazdu z krajów Unii Europejskich, jak i z krajów trzecich. Przy wjeździe na teren Polski nie są od tego dnia wymagane ani certyfikaty covidowe, ani zaświadczenia o przebyciu infekcji, ani testy.

4. Jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa

Infekcja COVID-19 przebiega często bezobjawowo lub z łagodnymi symptomami,  a czasem przypomina zwykłe przeziębienie. Częstymi objawami są: gorączka, suchy kaszel, utrata smaku i węchu, bóle głowy, bóle stawowo-mięśniowe i problemy z oddychaniem. W cięższych przypadkach może dojść do zapalenia płuc lub niewydolności układu oddechowego. Jeśli podejrzewasz u siebie lub bliskich infekcję koronawirusem, zadzwoń pod nr tel. 1450 w celu wyjaśnienia daleszego postępowania. Bezwzględnie unikaj miejsc publicznych, nie idź na wizytę do lekarza ani do przychodni i nie korzystaj z komunikacji publicznej!

Więcej informacji o zasadach “Bezpiecznej Gościnności” znajdziesz tutaj w języku angielskim!

Austria, kraj wymarzonego urlopu przekaż nam swoją opinię i wygraj wyjątkowy urlop!