Regiony
Rezerwuj
Język
PL
© SalzburgerLand Tourismus, Michael Groessinger, Makartplatz Magnolien

Koronawirus

Szczepienia, testy i zaświadczenia o przebyciu Covid-19 paszportem do swobodnego i bezpiecznego korzystania z wakacyjnych atrakcji Ziemi Salzburskiej.

Od 15 września 2021 Austria wprowadza nowy 3-stopniowy plan zapobiegania szerzeniu się infekcji koronawirusa. Granice Austrii są otwarte dla turystów z Uni Europejskiej i innych państw, przy czym wciąż obowiązują określone zasady wjazdu i środki bezpieczeństwa. Lokale gastronomiczne, hotele ,ośrodki sportowo-rekreacyjnych i instytucje kulturalne, zabytki, muzea itp. są otwarte dla odwiedzających pod określonymi warunkami.

1. Nowy trzystopniowy plan zapobiegania infekcjom Covid-19 (od 15 września 2021)

Plan na bezpieczną jesień

Stopień 1 (od 15 września):

 • Wzmożone kontrole obowiązujących zasad sanitarnych.
 • Test antygenowy ważny tylko 24 godziny.
 • W miejscach, gdzie dotychczas obowiązywało zasłanianie ust i nosa – np. w komunikacji publicznej i sklepach – wymagane będą maski ochronne FFP2 .
 • Osoby niezaszczepione mają obowiązek noszenia w obiektach handlowych masek FFP2. Policja prowadzić będzie wyrywkowe kontrole. Osobom zaszepionym zaleca się noszenie masek FFP2.
 • Zasada 3G będzie obowiązywała dla grup od 25 osób (podczas imprez i innych zgromadzeń).

Stopień 2 (7 dni od zajęcia 15% miejsc intensywnej opieki medycznej)

 • Wszystkie zasady stopnia 1, a ponadto
 • W lokalach nocnych oraz podczas imprez dla ponad 500 osób bez wskazanego miejsca obowiązywać będzie zasada 2G (wstęp dla zaszczepionych i ozdrowieńców).
 • W miejscach kontrolujących status 3G nie będą uznawane wyniki samodzielnych testów antygenowych. Dostęp do obiektów noclegowych i gastronomicznych możliwy tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców oraz osób z oficjalnym testem antygenowym.

Stopień 3 (7 dni od zajęcia 20% miejsc intensywnej opieki medycznej)

 • Wszystkie zasady stopnia 1 i 2, z następującym wyjątkiem:
 • W miejscach kontrolujących status 3G nie będą uznawane testy antygenowe. Dostęp do obiektów noclegowych i gastronomicznych możliwy tylko dla zaszczepionych, ozdrowieńców i osób z negatywnym testem PCR.

2. Aktualności w skrócie (od 1 lipca 2021)

2 a) Zasady bezpieczeństwa, które w dalszym ciągu obowiązują

 • Zasada “3-G-Regel” w hotelach, gastronomii, obiektach sportowo-rekreacyjnych, instytucjach kulturalnych, muzeach, zabytkach i zakładach usługowych z bezpośrednim kontaktem z klientem np. u fryzjera, u kosmetyczki itp. Przy wejściu do tych miejsc należy przedstawić zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby zaszczepionej, ozdrowieńca lub osoby przetestowanej z negatywnym wynikiem. Z posiadania certyfikatu zwolnione są dzieci do 12. roku życia. (Kto dokładnie uznawany jest za osobę zaszczepioną, ozdrowieńca czy posiadacza negatywnego wyniku test, znajdziesz poniżej w punkcie 2 b)
 • Rejestracja gości obowiązuje w dalszym ciągu do 22 lipca w restauracjach, muzeach, zabytkach itd. Goście przed wstępem muszą wypełnić formularz w formie papierowej lub elektronicznej. Zbierane są następujące dane: imię i nazwisko, adres, nr telefornu, adres e-mail, data i godzina pobytu w danym miejscu. Dane te kasowane są po upławie 28 dni.
 • Pozostaje obowiązek zgłoszenia u odpowiednich władz administracyjnych imprez lub zgromadzeń z uczestnictwem od 100 osób wzgl. uzyskania zgody na imprezy czy zgromadzenia z uczestnictwem od 500 osób.
 • Maski FFP2 obowiązują wszystkich w szpitalach i placówkach opieki społecznej.
 • W sklepach, komunikacji publicznej i zamkniętych pomieszczeniach, gdzie nie wymagane jest zaświadczenie 3-G należy zasłaniać usta i nos. Osoby niezaszczepione mają obowiązek noszenia FFP2, osobom niezaszcepionym zaleca się noszenie masek FFP2.

2 b) Zasady bezpieczeństwa, które ulegają zniesieniu lub zmienie

 • Lokale gastronomiczne mogą być otwarte bez ograniczeń. Od 1 lipca mogą otworzyć swoje podwoje lokale nocne, dyskoteki, kluby itp.
 • Zniesiony zostaje obowiązek zachowania odstępu społecznego między obcymi sobie osobami czy grupami osób.
 • W zamkniętych pomieszczeniach i w sklepach zniesiony zostaje limit osób.
 • W zamkniętych pomieszczeniach zniesiony zostaje obowiązek zasłaniania ust i nosa. Dotyczy to zarówno gastronomii, jak i zabytków, instytucji kulturalnych, terenów targowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych itp. Wstęp do tych miejsc możliwy jest jednak tylko dla osób zaszczepionych, ozdrowieńców lub z negatywnym wynikiem testu (“3-G-Regel”).
 • Zasada “3-G-Regel” nie obowiązuje w przypadku odbioru potraw czy napojów w imbisach. W tym wypadku w zamkniętych pomieszczeniach należy zasłaniać usta i nos maseczką.
 • W gastronomii możliwe jest teraz spożywanie potraw i napojów nie tylko przy stolikach, ale także na stojąco.
 • Zgromadzenie od 17 osób musi zostać zgłoszone u odpowiednich władz.
 • Zorganizowane imprezy, bez względu na to, czy z wyznaczonymi miejscami, czy nie, mogą się odbywać przy pełnym obłożeniu.
 • W autokarach nie ma limitów osób, o ile wszyscy uczestnicy spełniają zasadę 3 G (są zaszczepieni, przetestowani lub mają  status ozdrowieńca)

2 c) Wjazd do Austrii z Polski w skrócie:

Podróżni z Polski nie muszą aktualnie przeprowadzać elektronicznej rejestracji swojego przyjazdu do Austrii, o ile spełniają zasadę 3 G (szczegóły poniżej!), czyli mają status osoby zaszczepionej, przetestowanej lub ozdrowieńca.

2 d) Powrót z Austrii do Polski w skrócie

Turyści wracający do Polski po urlopie w Austrii zobowiązani są do odbycia 10-dniowej kwarantanny, niezależnie od tego, jakimi środkami transportu przekraczają granice. Każda osoba zobligowana do odbycia kwarantanny może zostać z niej zwolniona, przedkładając negatywny wynik testu po upływie 48 godzin.

Z obowiązku kwarantanny zwolnione są następujące osoby:

 • Przetestowani – osoby, które przedłożą negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (test PCR lub antygenowy), wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem.
 • Zaszczepieni – osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19, posiadające zaświadczenie szczepienia preparatem dopuszczonym w UEco najmniej 14 dni wcześniej.
 • Ozdrowieńcy – osoby dysponujące zaświadczeniem o zakończeniu hospitalizacji lub odbyciu izolacji z powodu zakażenia koronawirusem w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 • Dzieci w wieku do lat 12 podróżujące w towarzystwie osoby dorosłej posiadającej negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany maks. 48 godzin przed wjazdem lub w towarzystwie osoby dorosłej, która została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi przynajmniej 14 dni przed wjazdem

Więcej informacji znajdziesz tu!

3. Aktualne postanowienia dotyczące wjazdu do Austrii – szczegóły

3 a) Szczepienia, testy i przebycie choroby paszportem do podróżowania

Od 19 maja 2021 turyści z obszarów małego ryzyka mogą podróżować do Austrii bez odbywania kwarantanny, o ile przebywali na tym obszarze ostatnich 10 dni i posiadają negatywny wynik testu na Covid-19, zaświadczenie zaszczepienia lub zaświadczenie o przebyciu choroby w języku niemieckim lub angielskim. Dokumenty te należy przedłożyć w wypadku kontroli, a kto ich nie posiada, musi wykonać test PCR lub antygenowy w ciągu najbliższych 24 godzin.

Kwaranntana wciąż obowiązuje przybyszów z obszarów podwyższonego ryzyka, przy czym można ją zakończyć testem po 5 dniach, pod warunkiem, że jego wynik będzie negatywny.
Zasady wjadzdu opierają się na mapie obszarów ryzyka ECDC. Tu możesz sprawdzić, jaki status posiada Polska!
Regiony zaznaczone na zielono i pomarańczowo: wjazd wolny
Regiony zaznaczone na czerwono: wjazd dla osób z negatywnym wynikiem testu, zaszczepionych i ozdrowieńców
Regiony zaznaczone na bordowo: test, szczepienie lub status ozdrowieńca, a ponadto obowiązek kwarantanny

Do końca czerwca ma zostać wprowadzony uniwersalny europejski Zielony Paszport, który zawierać będzie informacje o zaszczepieniu, wynikach testów i przebyciu choroby.

3 b) Zasada 3 G – getestet, genesen, geimft (osoby przetestowane, zaszczepione i ozdrowieńcy)

Status osoby zaszczepionej osiąga się:

 • od 14 dnia po przyjęciu drugiej dawki szczepionki dwudawkowej (przez maksymalnie 270 dni od przyjęcia drugiej dawki)
 • od 22 dnia przyjęcia szczepionki jednodawkowej (przez maksymalnie 270 dni od przyjęcia szczepionki)
 • jeśli co najmniej 21 dni przed przyjęciem szczepionki istniał pozytywny wynik PCR
 • po pierwszej dawce szczepionki, jeśli przechodziło się COVID-19 (przez maksymalnie 270 dni od przyjęcia szczepionki)

Akceptowane preparaty szczepionkowe:

 • Cormirnaty firmy BioNTech & Pfizer: dwie dawki
 • Covid-19 Vaccine Moderna: dwie dawki
 • Vaxzevria firmy AstraZeneca (wcześniej COVID-19 Vaccine AstraZeneca®): 2 dawki
 • COVID-19 Vaccine Janssen® firmy Johnson&Johnson: 1 dawka
 • Sinovac-CoronaVac vaccine, SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated: 2 dawki

Status ozdrowieńca ma osoba,

 • która posiada atest lekarski lub zaświadczenie z sanepidu w języku niemieckim lub angielskim o przebytej infekcji koronawirusa w ciągu ostatnich 6 miesięcy (180 dni)

Za osobę przetestowaną uznaje się posiadacza:

 • negatywnego wyniku testu PCR (ważnego 48 godziny)
 • negatywnego wyniku testu antygenowego (ważnego 24 godziny)

3 c Rejestracja elektroniczna (nie dotyczy aktualnie Polaków spełniających jeden z warunków zasady 3-G!)

Osoby wybierająca się do Austrii zobowiązane są do elektronicznej rejestracji swojego przyjazdu w systemie Pre-Travel-Clearance (PTC) jeszcze przed przystąpieniem do podróży. Formularz rejestracyjny w języku niemieckim i angielskim jest do pobrania na stronie www.oesterreich.gv.at. Potwierdzenie rejestracji z systemu PTC należy mieć przy sobie w formie elektronicznej lub papierowej i okazać podczas kontroli. Z obowiązku rejestracji zwolnione są osoby, które w Austrii są przejazdem lub pokonują swoją codzienną drogę do pracy, a także te, które przyjeżdżają z ważnych, nieprzewidywalnych, nagłych powodów (choroba, śmierć, opieka itd.).

Polacy przekraczający granicę Austrii nie mają obowiązku rejsterować się w systemie elektronicznym, o ile posiadają status osoby zaszczepionej, przetestowanej lub ozdrowieńca (3-G Regel). Jeśli nie posiadają żadnego z tych certyfikatów, muszą dokonać powyższej rejestracji, zwolnieni są jednak z obowiązku kwarantanny, a zobligowani do wykonania w ciągu najbliższych 24 godzin testu PCR lub antygenowego. 

4. Testy na obecność SARS-CoV-2 w Austrii

3 a) Testy uznawane na terenie Austrii

 • test antygenowy: ważny 24 godzin
 • test PCR: ważny 48 godzin

3 b) Możliwości testowania się dla gości wypoczywających w Austrii

Osoby spędzające w Austri urlop mogą skorzystać z bezpłatnych testów antygenowych na SARS-CoV-2 w licznych punktach testowania. W Salzburgu i na Ziemi Salzburskiej na test trzeba wcześniej zarezerwować termin na stronie Salzburg testet, lub pod nr tel. 0800/220 330. Na test należy przynieść ze sobą kartę ubezpieczenia europejskiego (EKUZ). Hotele i inne obiekty noclegowe także będą oferować bezpłatne testy.

5. Jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa

Infekcja COVID-19 przebiega często bezobjawowo lub z łagodnymi symptomami,  a czasem przypomina zwykłe przeziębienie. Częstymi objawami są: gorączka, suchy kaszel, utrata smaku i węchu, bóle głowy, bóle stawowo-mięśniowe i problemy z oddychaniem. W cięższych przypadkach może dojść do zapalenia płuc lub niewydolności układu oddechowego. Jeśli podejrzewasz u siebie lub bliskich infekcję koronawirusem, zadzwoń pod nr tel. 1450 w celu wyjaśnienia daleszego postępowania. Bezwzględnie unikaj miejsc publicznych, nie idź na wizytę do lekarza ani do przychodni i nie korzystaj z komunikacji publicznej!

Więcej informacji o zasadach “Bezpiecznej Gościnności” znajdziesz tutaj w języku angielskim!

Austria, kraj wymarzonego urlopu przekaż nam swoją opinię i wygraj wyjątkowy urlop!