Regiony
Rezerwuj
Język
PL

Koronawirus

Aktualne informacje i odpowiedzi na najczęstsze pytania

W związku z pojawienem się w Austrii znacznie bardziej zakaźnej brytyjskiej mutacji koronawirusa B.1.1.7, rząd Austrii zdecydować się przedłużyć lockdown do Wielkanocy 2021. Aktualnie wszystkie hotele i lokale gastronomiczne są jeszcze zamknięte. Celem restrykcji jest zmniejszenie liczby zakażeń koronawirusem i zachorowań na COVID-19 oraz zachowanie wydolności systemu ochrony zdrowia. Powrót do normalnego trybu życia odbywać się będzie stopniowo.
Poniżej znadzą Państwo informacje o aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz o obowiązujących u nas reżimach sanitarnych, a także o stanie przygotowań gastronomii, hoteli i ośrodków sportowo-rekreacyjnych i instytucki kulturalnych do stworzenia bezpiecznych warunków wypoczynku dla turystów.

Ziemia Salzburska należy do całorocznych regionów turystycznych. Goście z całego świata odwiedzają ją o każdej porze roku, aby wypocząć od codziennego stresu i zregenerować siły fizyczne i psychiczne. Tu cieszą się kontaktem z alpejską przyrodą, góram, lasami i jeziorami. Tu zażywają zdrowego ruchu na świeżym powietrzu, przemierzając szlaki wędrowne, jeżdżąc na rowerze i szusując na nartach. Tu korzystają z oferty kulturalnej i zwiedzają zabytki.

Na niniejszej stronie będziemy informować Państwa o aktualnej sytuacji związanej z COVID-19 i aktualnych środkach przeciwdziałania koronawirusowi w Austrii i na Ziemi Salzburskiej. Ponieważ jednak sytuacja jest dynamiczna i może się nieoczekiwanie zmieniać, mimo największej staranności, nie jesteśmy w stanie zagwarantować stuprocentowej prawidłowości i kompletności naszych informacji. Nie mniej jednak zadaliśmy sobie trud i zebraliśmy najważniejsze zagadnienia, które pomogą Państwu przygotować się dobrze do urlopu na Ziemi Salzburskiej! A oto wykaz poruszanych na tej stronie tematów:

 • Aktualne rozporządzenia władz Austrii do walki z koronawirusem
 • Informacje ogólne
 • Sygnalizacja zagrożenia epidemiologicznego
 • Zasłanianie ust i nosa
 • Jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa
 • Podróże do Austrii
 • Rezygnacja z pobytu

Wjazd do Austrii

Test i kwarantanna

Każda osoba wjeżdżająca do Austrii musi posiadać test na SARS-CoV-2 z negatywnym wynikiem. Dokument ten nie może być starszy niż 48 godzin i być wystawiony w języku niemieckim lub angielskim. Niezależnie od tego, każda osoba wjeżdżająca do Austrii jest dodatkowo zobligowana do udania się na 10-dniową kwarantannę. Po upływie 5 dni można przeprowadzić test PCR, a jeśli wynik jest negatywny, zakończyć izolację.

Rejestracja elektroniczna

Od 15.01.2021 obowiązuje nowe rozporządzenie, zgodnie z którym każda osoba wybierająca się do Austrii zobowiązana jest do elektronicznej rejestracji swojego przyjazdu w systemie Pre-Travel-Clearance (PTC) jeszcze przed przystąpieniem do podróży. Formularz rejestracyjny w języku niemieckim i angielskim jest do pobrania na stronie www.oesterreich.gv.at. Potwierdzenie rejestracji z systemu PTC należy mieć przy sobie w formie elektronicznej lub papierowej i okazać podczas kontroli.

Pobierz formularz wjazdowy PTC w języku angielskim 

Pobierz formularz wjazdowy PTC w języku niemieckim

Obowiązek rejestracji nie dotyczy:

 • osób, które są w Austrii przejazdem lub pokonują swoją codzienną drogę do pracy;
 • muszą przyjechać do Austrii z ważnych, zaistiałych nagle i niespodziewanie powodów, takich jak: choroba, śmierć, pogrzeb, narodziny dziecka oraz opieka nad osobami pilnie wymagającymi opieki.  W razie kontroli powody te muszą być wiarygodnie udowodnione.
 • podróżnych z następujących państw: Australia, Finlandia, Grecji, Islandia, Nowa Zelandia, Singapur, Korei Południowa i Watykan, o ile przebywały w tych państwach przez 10 ostatnich dni przed przystąpieniem do podróży.

Ostrzeżenie przed podróżami

Odradza się podróżowania w celach turystycznych i takich, które nie są pilnie konieczne. Odradza się także odwiedzanie rodziny, przy czym odwiedziny rodzin i partnerów życiowych dopuszczalne są raz w miesiącu.

Zasady dotyczące podróży środkami komunikacji publicznej

Wybierasz się na Ziemię Salzburską komunikacją publiczną? Chroń siebie i innych pasażerów, przestrzegając następujących, obowiązujących zasad:

 • We wszystkich środkach komunikacji publicznej, a także na dworcach, peronach, przystankach autobusowych itd. obowiązuje od 25  stycznia 2021 zasłanianie nosa i ust wyłącznie maską ochronną FFP2
 • Korzystaj z komunikacju publicznej tylko wtedy, gdy czujesz się zdrowy!
 • Zachowaj 2 metry odstępu od innych pasażerów, którzy nie mieszkają z Tobą w jednym gospodarstwie domowym!
 • Kup bilet w przedsprzedaży w trafice, online lub w automacie!

Zasady dotyczące przejazdów taksówkami

 • Kierowca taksówki i pasażerowie mają obowiązek noszenia masek ochronnych FFP2 i zachowania 2 metrów odstępu.
 • W każdym rzędzie pojazdu (także tego z kierowcą) mogą siedzieć maks. 2 osoby.  To znaczy: w pojeździe z 5 miejscami maks. 3 pasażerów, w pojeździe z 9 miejscami maks 5 pasażerów, w pojeździe z 9 miejscami i 4 rzędami maks. 7 pasażerów.
 • Jeśli wszyscy pasażerowie żyją w jednym gospodarstwie domowym, zasada ta nie obowiązuje, tzn. w taksówce mogą zostać zajęte wszystkie miejsca.
 • Płatności dokonuj w miarę możliwości bezdotykowo kartą płatniczą!

Podróże do Austrii

Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i wielokrotnie przynosiła już nieoczekiwanie zmiany, zanim wybierzesz się w podróż, sprawdź jak aktualnie wygląda. Szczegółowe informacje o podróżach do Austrii znajdziesz na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
O aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Austrii informuje na swoich stronach Austriackie Ministerswo Zdrowia i Polityki Socjalnej oraz Ministerstwo Gospodarki, Regionów i Turystyki
Informacje o sytuacji na Ziemi Salzburskiej znadziesz w języku niemieckim tutaj.

Aktualne reżimy sanitarne w Austrii

 • Obowiązek noszenia masek ochronnych FFP2: od 25 stycznia  w handlu i w komunikacji publicznej obowiązują wysokojakościowe maski ochronne FFP2. Wyłączone z tego obowiązku są dzieci do 6 roku życia. Maski FPP2 zapewniają noszącemu lepszą ochronę niż zwykłe maski, a eksperci zalecają noszenie ich także w innych miejscach.
 • Zwiększenie odstępu społecznego z 1 do 2 metrów: osoby nie mieszkające w jednym gospodarstwie domowym zobowiązane są do zachowania odstępu 2 metrów
 • Zalecany home office: praca w domu nie jest wymagana, jednak eksperci pilnie zalecają wprowadzenie pracy z domu, gdzie tylko jest to możliwe.
 • Nauczanie w szkołach w systemie zmianowym: od 15 lutego przyjęto hybrydowy system nauczania przy podziale klas: dwa dni nauczanie stacjonarne, trzy dni nauczanie zdalne. Uczniowie wykonują raz w tygodniu test antygenowy na obecność koronawirusa.
 • Handel, zakłady usługowe i muzea otworzyły 8 lutego, przy zachowaniu ściśle określonych zasad higieny. Obowiązuje zasada 20 m² na jedną osobę.
 • Usługi fryzjerskie, masaże itp.: są czynne. Można z nich korzystać po okazaniu negatywnego testu na obecność koronawirusa nie starszego niż 48 godzin.
 • Gastronomia, hotele i instytucje kulturalne i obiekty sportowe pozostają nieczynne. W hotelach nie ma możliwości nocowania w celach turystycznych. Wyjątek stanowią noclegi podczas podróży służbowych. Gastronomia może oferować, jak dotychczas, dania na wynos i serwis dostawczy na zamówienie.

Informacje ogólne

Sygnalizacja świetlna zagrożenia epidemiologicznego

W Austrii opracowano  czterostopniową sygnalizację świetlną, informującą o skali zagrożenia epidemiologicznego w poszczególnych rejonach kraju. Znajdziesz ją na stronie Austriackiego Ministerstwa Zdrowia. Dzięki niej szybko dowiesz się o poziomie ryzyka zakażenia w miejscu, do którego się wybierasz. Tu znajdziesz mapę koronawirusa oraz informacje o obostrzeniach obowiązujących w poszczególnych miejscach, a także wytyczne co do środków zapobiegawczych w poszczygólnych branżach – w tym w branży turystycznej i rekreacyjnej.
Do oceny sytuacji wykorzystuje się następujące dane: liczbę pozytywnych testów na danym terenie, rozwój wzrostów i spadków zachorowań, analizę ognisk zakaźnych i powiązań poszczególnych przypadków oraz dostępność łóżek szpitalnych i możliwość intensywnej terapii. Oceną i aktualizacją wskaźników zajmuje się komisja, która raz w tygodniu analizuje sytuację epidemiczną na poziomie kraju, landów i powiatów i przyznaje następujące kolory symbolizujące poszczególne stopnie zagrożenia:

 • czerwone światło oznacza bardzo wysokie ryzyko, liczne ogniska zakaźne, rozprzestrzenianie się na dużym obszarze;
 • pomarańczowe światło oznacza wysokie ryzyko, kumulację przypadków nie dających się przyporządkować konkretnym ogniskom;
 • żółte światło: średnie ryzyko, odosobnione przypadki, których źródło i sposób rozprzestrzeniania są znane (głównie przez ogniska);
 • zielone światło oznacza niskie ryzyko, odosobnione przypadki, odizolowane ogniska.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Austriackiego Ministerstwa Zdrowia. Sygnalizację świetlną dla regionów Ziemi Salzburskiej znajdziesz tutaj.

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych maskami FFP2

Noszenie masek ochronnych FFP2 obowiązuje w następujących miejscach:

 • w supermarketach i w handlu,
 • w sektorze usługowym,
 • w szkołach,
 • w urzędach i budynkach użyteczności publicznej,
 • na targowiskach i targach, także na otwartej przestrzeni,
 • we wszystkich środkach komunikacji publicznej i taksówkach, a także w kolejkach linowych, autokarach turystycznych i w kabinach statku,
 • w aptekach, domach opieki społecznej, placówkach ochrony zdrowia i sanatoriach,
 • na demonstracjach, jeśli nie można zachować 1 metra odstępu od innych.

Wyjątek stanowią dzieci do 6 lat i osoby z przeciwwskazaniami zdrowotnymi.

Nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu, na ulicy itd. Przyłbice, maseczki chirurgiczne, materiałowe itp. nie spełniają wymogów sanitarnych i nie są dopuszczone do użytku w miejscah publicznych.

Jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa

Infekcja COVID-19 przebiega często bezobjawowo lub z łagodnymi symptomami,  a czasem przypomina zwykłe przeziębienie. Częstymi objawami są: gorączka, suchy kaszel, utrata smaku i węchu, bóle głowy, bóle mięśni, i problemy z oddychaniem. W cięższych przypadkach może dojść do zapalenia płuc lub niewydolności układu oddechowego. Jeśli podejrzewasz u siebie lub bliskich infekcję koronawirusem, zadzwoń pod nr tel. 1450 w celu wyjaśnienia daleszego postępwania. Bezwzględnie unikaj miejsc publicznych, nie idź na wizytę do lekarza ani do przychodni i nie korzystaj z komunikacji publicznej!

Bezpieczne planowanie urlopu

Od kiedy można będzie spędzać urlop na Ziemi Salzburskiej?

Zgodnie z dzisiejszą wiedzą, hotele i lokale gastronomiczne pozostaną zamknięte do końca marca. W hotelach mogą nocować jedynie osoby przebywające tu w celach biznesowych, natomiast restauracje oferują dania na wynos oraz serwis dostawczy.

Rezygnacja z pobytu w razie ostrzeżenia przed podróżą

Niestety, w przypadków podróży indywidualnych nie istnieją generalne postanowienia w sprawie warunków i kosztów rezygnacji z zarezerwowanego pobytu. Jednak większość salzburskich hotelarzy dopasowało swoje indywidualne warunki rezygnacji do obecnej, zmieniającej się często sytuacji, która wymaga większej elastyczności. Przed dokonaniem rezerwacji zalecamy ustalenie z góry u kwaterodawcy warunki storno. Jeśli nie umówisz się indywidualnie, w przypadku rezygnacji także zwróć się najpierw przede wszystkim do swoich gospodarzy. Europejskie Centrum Konsumentów w Austrii stworzyło ponadto na tę szczególną sytuację infolinię. W razie pytań skontaktuj się z 0043 1 5887781 lub zajrzyj na stronę www.europakonsument.at

Testy dla osób zatrudnionych w turystyce

Osoby zatrudnione w hotelach, restauracjach i w sektorze turystycznym mają możliwość poddania się raz w tygodniu dobrowolnemu testowi na obecność koronawirusa. Obiekty i lokale korzystające z tej możliwości firmują się oficjalną plakietką „Sichere Gastfreundschaft” (Bezpieczna gościnność).

Ubezpieczenie turystyczne na wypadek koronawirusa

Europäische Reiseversicherung oferuje w pakiecie „Hotelstorno Plus”, oprócz pokrycia kosztów rezygnacji, dodatkową pomoc i wsparcie na pobyt w hotelu do 31 dni – i to w przypadku przerwania podróży, niezależnego od nas, koniecznego przedłużenia pobytu i przy wypadkach w górach. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

ÖAMTC Schutzbrief (Austria): Jeżeli w czasie podóży do Austrii zostaniemyzobligowani przez lokalne władze

do poddania się kwarantannie i nie będziem mogli opóścić planowo miejca urlopu, ubezpieczenie to przejmie dodatkowe koszty noclegów osoby posiadającej ubezpieczenie oraz osób zawartych w tym ubezpieczeniu. Oferta ta ważna jest do 31.12.2021.

ADAC Plus (Niemcy): Ubezpieczenie przejmuje koszty dodatkowych nocleóz zaistniałych z tytułu niespodziwanej koniecznej kwarantanny. Ponadto przejmuje koszty testu na obecność koronawirusa, o ile umożliwi on powrót do domu. Oferta nie jest ważns, jeśli przed przystąpieniem do podróży istniało oficjalne ostrzeżenie przed podróżą do danego kraju lub konkretnego regionu czy kurortu.

 

Podstawowe zasady higieny

Poniższe zasady obowiązują ogólnie i pomagają w walce z koronawirusem!

 1. Zachowaj co najmniej 1 metr odstępu społecznego.
 2. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
 3. Będąc wśród ludzi, zasłaniaj usta i nos.
 4. Myj ręce kilka razy dziennie.
 5. Kichaj i kaszl w husteczkę higieniczną lub w zgięcie łokcia.
Podobne artykuły
Austria, kraj wymarzonego urlopu przekaż nam swoją opinię i wygraj wyjątkowy urlop!