język
Sprachenumschaltung

Zasady bezpieczeństwa w górach

Pewność i orientacja w górach

Schuhe zweier wanderer mit Profil, © SLT

Wypoczynek w górach wymaga dobrego przygotowania oraz zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Podczas pobytu w górach należy stosować wszystkie zasady bezpieczeństwa, aby uniknąć sytuacji groźnych dla zdrowia i życia. Nasze bezpieczeństwo jest w tym przypadku sprawą nadrzędną!
Pamiętaj: Podczas wyprawy w gór dużo pij!

 • Ważne informacje
 • Alpejski telefon alarmowy
 • Nr tel.: 140
 •  
 • Międzynarodowy telefon alarmowy
 • Nr tel.: 112
 •  
 • Górskie pogotowie ratunkowe
 • www.bergrettung-salzburg.at
 •  

Przed każdą wyprawą

Przekonaj się o doświadczeniu górskim i kondycji fizycznej wszystkich uczestników, także dzieci. Wędrówki górskie wymagają często pewności kroku i braku skłonności do zawrotów głowy.

Dokładnie zaplanuj

Planując wycieczkę w góry korzystaj z map turystycznych i przewodników. Decydującą pomocą mogą też być informacje uzyskane w związkach alpinistycznych lub od osób dobrze znających okolicę - np. u gospodarzy schronisk górskich. 

Schuhprofil, © SLT, Trekkinschuhe im Gras

Odzież i ekwipunek

Na wyprawę wyruszaj właściwie ubrany i odpowiednio wyposażony.
Pamiętaj przede wszystkim o mocnych butach górskich z grubą, profilowaną podeszwą oraz o odzieży chroniącej przed deszczem i chłodem.

Zostaw informacje

Przed wyjściem poinformuj właściciela schroniska, personel hotelowy lub przyjaciół o szlaku i celu Twojej wyprawy oraz o planowanej godzinie powrotu.

Tempo

Tempo marszu dopasuj do możliwości najsłabiej dysponowanego uczestnika w grupie. Zwłaszcza na początku wycieczki zachowaj nieforsowne tempo. Konieczne obserwuj uczestników wyprawy, aby wcześnie rozpoznać pierwsze symptomy wyczerpania.

Oznakowane szlaki

Trzymaj się oznakowanych szlaków. Zachowaj dużą ostrożność idąc po stromych, trawiastych zboczach, przede wszystkim kiedy podłoże jest wilgotne. Szczególnie niebezpieczne jest przechodzenie przez strome pola śniegowe i lodowce.  

Steinschlag © SLT, Kleiner Junge springt über mittelgroße Steine

Odłamki skalne

Nigdy nie zrzucaj w dół kamieni i odłamków skalnych  (niebezpieczeństwo okaleczenia innych wędrowców). Miejsca zagrożone lawinami kamieni przechodzimy pojedynczo, szybkim krokiem i bez zatrzymywania się.

Nagła zmiana pogody

Kiedy nagle załamie się pogoda, otoczy nas gęsta mgła albo droga stanie się za trudna lub jej stan będzie nieoczekiwanie dużo gorszy, natychmiast zawróć z drogi! Nie jest to oznaką tchórzostwa, a odpowiedzialności i zdrowego rozsądku.

Wypadek

Jeśli zdarzy się wypadek, zachowaj spokój. Jeśli jesteś w stanie sam wezwać pomoc, skorzystaj z telefonu komórkowego, wołaj o pomoc, dawaj znaki świetlne lub machaj dużymi, widocznymi częściami garderoby. Rannego z reguły należy zostawić na miejscu wypadku i nie wolno pod żadnym pozorem pozostawiać go samego.

Śmieci

Wszelkie śmieci i odpadki zabierz ze sobą. W ten sposób przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego.

Kühe © SLT, Familie wandert bergauf bei Kühen vorbei

Zwierzęta na halach

Nigdy nie drażnij krów, cieląt, owiec i koni pasących się na alpejskich pastwiskach. Zachowuj się naturalnie i nie okazuj strachu.  Przechodząc przez hale nie opuszczaj oznakowanych szlaków i omijaj zwierzęta szerokim łukiem. 


Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Ich bin stärker Folder Pdf

Psy

Psa zawsze prowadź na smyczy. Nie pozwól, by próbował polować na pasące się na łące bydło. Szczególnie krowy chroniące swoje cielęta mogą być niebezpieczne. Gdyby zdarzyło się, że któreś z pasących się zwierząt zaatakuje psa, należy go dla własnego bezpieczeństwa spuścić ze smyczy.

 

SalzburgerLand

Tourismus Ges.m.b.H.
 1. Wiener Bundesstraße 23
  A- 5300 Hallwang

  Tel.: +43 662 6688 0
  Fax: +43 662 6688 66
  info@salzburgerland.com
  www.salzburgerland.com
 
Wetter Icon
Wetter Icon
Thermometer Celsius
Winterzeit © SalzburgerLand
©http://urlop.salzburgerland.com, Wiener Bundesstraße 23 5300 Hallwang, tel. +43 662 6688-0, info@salzburgerland.com