Jazyk
Sprachenumschaltung

Okolnosti vzniku písně

Fakta

Keusche, © TVB Mariapfarr

Tichá noc


1816
Joseph Mohr napsal v Mariapfarru v Lungau text "Stille Nacht!" ve formě básně.


1818
Franz Xaver Gruber k ní složil před Vánocemi melodii v budově školy v Arnsdorfu (obec Lamprechthausen).


1818
"Stille Nacht! Heilige Nacht!" se poprvé hrála na kytaru v kostelíku St. Nikolaus Kirche v Oberndorfu u Salcburku. Franz Xaver Gruber a Joseph Mohr se tak postarali o světovou premiéru písně.

Franz Xaver Gruber, © SLT, Portrait

Historické okolnosti

Velká touha po míru

Doba vzniku písně "Stille Nacht" je spojená s těžkými časy konce napoleonských válek. Evropu čekalo po Vídeňském kongresu nové uspořádání.

V Salcbursku se pětkrát změnila vláda. Nejprve byl Salcburk sjednocen jako sekularizované kurfiřství, o tři roky později ho obsadili Francouzi a v letech 1810 - 1816 bylo území připojeno k Bavorsku. Až po Kongresu připadl Salcburk opět Rakousku.

Místo vzniku písně, Oberndorf u Salcburku, bylo odděleno od svého centra v Laufenu (dnes Bavorsko, Spolková republika Německo), protože řeka Salzach představovala státní hranici. Po dlouhá staletí byla důležitým místem, kde se odehrával transport soli a s tím souvisel i blahobyt v Laufenu/Oberndorfu. Lodní doprava, lodníci a stavitelé lodí z celé oblasti tak vyšli vstříc horším časům plným nejistoty.www.stillenacht.at
 www.stillenachtland.at

 

SalzburgerLand

Tourismus Ges.m.b.H.
 1. Wiener Bundesstraße 23
  A- 5300 Hallwang

  Tel.: +43 662 6688 0
  Fax: +43 662 6688 66
  info@salzburgerland.com
  www.salzburgerland.com
 
Wetter Icon
Wetter Icon
Thermometer Celsius
Winterzeit © SalzburgerLand
©http://dovolena.salzburgerland.com, Wiener-Bundesstrasse 23 5300 Hallwang bei Salzburg, Tel. +43 (0)662 6688-36, info@salzburgerland.com