język
Sprachenumschaltung

Kodeks narciarski

Kodeks narciarski FIS


1. Wzgląd na inne osoby
Każdy narciarz zobowiązany jest zachowywać się na stoku w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych osób i nie spowodować żadnej szkody.

2. Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy
Każdy narciaż zobowiązany jest poruszać się tak, by w razie konieczności zatrzymać się lub skręcić. Ma obowiązek dostosować  szybkość i sposób jazdy do posiadanych umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych. Narciarz zobowiązany jest poruszać się wolno w miejscach zatłoczonych.

3. Wybór toru trasy
Na stoku rządzi zasada, że pierwszeństwo przysługuje temu, kto znajduje się przed lub niżej. Narciarz nadjeżdżający z góry i mający lepszą widoczność, dysponuje lepszą możliwością wyboru toru jazdy. Ma obowiązek wybrać go tak, by uniknąć zderzenia z narciarzami znajdującymi się niżej.

4. Wyprzedzanie
Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej, jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, przy zachowaniu takiej odległości, która wykluczy kolizję z wyprzedzanym.

5. Wjazd i ruszanie z miejsca
Podstawowym nakazem bezpieczeństwa każdego narciarza jest pełne sprawdzenie (spojrzenie w górę i w dół), czy włączenie się do ruchu nie spowoduje utrudnień dla innych narciarzy.

6. Zatrzymywanie się
Z wyjątkiem szerokich stoków zatrzymywanie się powinno następwać na skraju trasy. W miejscach zawężeń i miejscach niewidocznych dla nadjeżdżających z góry lub zza zakrętu można się zatrzymać wyłącznie w w razie absolutnej konieczności. Po ewentualnym upadku miejsce takie należy natychmiast opuścić.

7. Podchodzenie i schodzenie
Narciarz, który podchodzi lub schodzi ze stoku pieszo, powinien iść poboczem trasy.

8. Stosowanie się do znaków i sygnalizacji
Każdy narciarz zobowiązany jest do obserwowania znaków na trasie i stosowania się do nich.

9. Zachowanie się w razie wypadku
W razie wypadku każdy narciarz znajdujący się w pobliżu zobowiązany jest nieść pomoc poszkodowanemu. 

10. Obowiązek ujawnienia tożsamości
Każda osoba biorąca udział w wypadku lub będąca jego świadkiem ma obowiązek ujawnienia swojej tożsamości.

Wetter Icon
Wetter Icon
Thermometer Celsius
Winterzeit © SalzburgerLand
©http://urlop.salzburgerland.com, Wiener Bundesstraße 23 5300 Hallwang, tel. +43 662 6688-0, info@salzburgerland.com