język
Sprachenumschaltung

Dzieci jeżdżą w kaskach

Bezpieczeństwo na stokach

Skihelmpflicht, © SLT, Zwei Kinder mit Skihelm bei Ski-anschnallen nebenbei Skihütte

Dzieci do 15. roku życia zobowiązane są do jazdy w kaskach narciarskich.

Za bezpieczeństwo małoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni i to oni w miarę swoich możliwości powinni dopilnować, aby ten przepis był przestrzegany.

Obowiązek noszenia kasku przez dzieci i młodzież dotyczy również jazdy na sankach i ślizgach na przygotowanych stokach, trasach i torach.

Niedopełnienie obowiązku jazdy w kasku przez dziecko nie pociąga za sobą kar. Chodzi przede wszystkim o to, by uświadomić młodym narciarzom, jak ważne jest zabezpieczenie głowy podczas uprawiania sportów zimowych.

Jeśli zdarzy się wypadek na stoku, a nasze dziecko jedzie bez kasku, może mieć problemy z dochodzeniem roszczeń ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciel może bowiem odmówić pokrycia kosztów związanych z wypadkiem.

Zdrowy rozsądek każe każdemu rodzicowi i opiekunowi wyposażyć swoje pociechy w kaski narciarskie (nie trzeba ich kupować, można także wypożyczyć za niewielką opłatą w sklepach sportowych lub szkółkach narciarskich), ponieważ według statystyk większość wypadków na nartach prowadzi do ciężkich urazów głowy. Kask znacznie zmniejsza ryzyko takiego urazu!

Wetter Icon
Wetter Icon
Thermometer Celsius
Winterzeit © SalzburgerLand
©http://urlop.salzburgerland.com, Wiener Bundesstraße 23 5300 Hallwang, tel. +43 662 6688-0, info@salzburgerland.com