nyelv
Sprachenumschaltung

Először hangzik fel a Csendes éj

A Csendes éj kápolna Oberndorfban © SLT

A kápolna előtörténete


1816-tól 1829-ig Franz Xaver Gruber töltötte be az oberndorfi templom orgonistájának szerepét. Joseph Mohr segédkáplánként működött itt (1817-1819).

A templomot a századfordulón lebontották, egykori helyén ma a Csendes éj emlékkápolna áll.

A kápolna, a sekrestyés házon (Joseph Mohr egykori lakóházán) elhelyezett emléktábla és az új plébániatemplom előtt emelt emlékmű őrzik az 1818-as év emlékét.

Oberndorfban hangzott föl először az ének, 1818-ban

Az 1890-es évekbeli súlyos árvizek és az ezek okozta károk vezettek a döntéshez, hogy Oberndorf települést folyásirányban 800 méterrel távolabbra, árvíztől védett területre helyezték át.

A település áthelyezésének részeként Ó-Oberndorf lakóépületeinek nagy része lebontásra került, és a XX. sz. elején erre a sorsra jutott a Szt. Miklós templom is.

www.stillenacht.at

Joseph Mohr és Franz X. Gruber portréja © SLT

Először hangzik fel a Csendes éj - a Salzburg melletti Oberndorfban, 1818-ban


"1818. december 24-én történt, hogy az akkori segédlelkész, Josef Mohr egy költeményt nyújtott át az újonnan létrehozott oberndorfi Szt. Nicola plébánia orgonistájának szerepét ideiglenesen betöltő Franz Grubernek (aki akkoriban tanítóként is működött Arnsdorfban), azzal, hogy a szöveghez illő dallamot szerezzen két szólóhangra, kórusra és gitárkíséretre." E szavakkal írta le Franz Xaver Gruber a Csendes éj karácsonyi ének keletkezésének történetét 1854. december 30-án.
Gruber még ugyanazon a napon, 1818. december 24-én elkészült szerzeményével. Mohrnak, aki maga is zeneértő volt, tetszett a dallam és így elő is adták az éjféli misén.
Mohr tenor és Gruber basszus énekhangján hangzott fel a ének, Mohr gitárkíséretével. Az új karácsonyi ének "általános tetszésre" talált az oberndorfiak (elsősorban egyszerű sószállító hajósok és hajóácsok) körében.

www.stillenachtland.at

 

SalzburgerLand

Tourismus Ges.m.b.H.
 1. Wiener Bundesstraße 23
  A- 5300 Hallwang

  Tel.: +43 662 6688 0
  Fax: +43 662 6688 66
  info@salzburgerland.com
  www.salzburgerland.com
 
Wetter Icon
Wetter Icon
Thermometer Celsius
Winterzeit © SalzburgerLand
©http://udules.salzburgerland.com, Wiener Bundesstraße 23 5300 Hallwang, tel. +43 662 6688-0, info@salzburgerland.com