sprog
Sprachenumschaltung

Færdselsregler på skibakkerne

FIS regler på skibakkerne


1. Hensyn til andre skiløbere
Alle skiløbere skal respektere andre og ikke udsætte dem for fare.

2. Kontrol af fart og adfærd
Fart og adfærd skal tilpasses, så den passer til sigtbarheden. Du skal tilpasse din fart og adfærd, som den passer til dit færdighedsniveau, terrænet, sneen og vejrforholdene samt tætheden af trafikken på pisterne.

3. Valg af spor
En bagfra kommende skiløber skal vælge sit spor, så han/hun ikke er til fare for de forankørende.

4. Overhaling
Skiløbere kan overhale indenom, udenom, til højre eller venstre, men skal altid sikre tilstrækkelig afstand, så den langsommere skiløber har rigelig plads til sine egne bevægelser.

5. Start og genoptagelse
Alle skiløbere, der enten starter eller genoptager sit skiløb, skal først orientere sig op og ned ad bakken for at sikre, at det kan gøres uden at bringe sig selv eller andre i fare.

6. Standsning
Skiløbere bør undgå unødvendige stop på smalle steder, hvor sigtbarheden er begrænset. Ved fald på sådan et sted, skal området hurtigst muligt forlades.

7. Færdsel på bjerget
Skiløbere, der færdes til fods, skal gå i siderne af pisten.

8. Læg mærke til skiltene
En skiløber skal rette sig efter alle skilte, markeringer og signaler.

9. Nødhjælp
Hvis der sker en ulykke, er alle forpligtede til at hjælpe, hvis det er nødvendigt.

10. Personlig identifikation
Ved uheld skal alle skiløbere, uanset om de kun er vidner eller selv er involveret i uheldet, udveksle navne og adresser.

Wetter Icon
Wetter Icon
Thermometer Celsius
Ski © Ferie SalzburgerLand
©http://ferie.salzburgerland.com, Wiener Bundesstr. 23 5300 Hallwang, Tel. +43 662 6688-25, info@salzburgerland.com